Køer Med Proptrækker1 Dsc 7108

Har du køer med proptrækkerklove i besætningen?

Proptrækkerklove – en højaktuel problematik, som går under radaren.

De seneste år er fokus på og udfordringer forbundet med proptrækkerklove steget markant. Der mangler imidlertid registreringer af netop proptrækkerklove. Det er en udfordring, der bør være et øget fokus på, således problematikken ikke går under radaren ude på bedrifterne.

Datakvaliteten påvirker arvbarheden

Proptrækkerklove er den egenskab i klovsundhedsindekset med den lavest opnåede arvbarhed. Det vil sige den egenskab, hvor det er vanskeligst at opnå en avlsfremgang. Arvbarheden påvirkes i høj grad af antallet og kvaliteten af de klovregistreringer, der laves på proptrækkerklove. Jo flere og jo mere præcise klovregistreringer på proptrækkerklove, jo tættere vil avlsværdivurderingen være på den sande arvbarhed og avlsværdi for egenskaben.

Korrekte registreringer er alfa-omega

Anvend kun klovbeskærere, der registrerer klov-lidelser digitalt i forbindelse med klovbeskæring i din bedrift. Står man selv for klovbeskæringen på bedriften, bør man gøre brug af de forbedrede muligheder for let og hurtig registrering i forbindelse med klovbeskæringen i det daglige.

De styringsmæssige fordele på bedriftsniveau er afgørende for, hvorvidt overblikket holdes i den enkelte besætning. Husk på, at antallet af lagte forbindinger ikke er et mål for god eller dårlig klovsundhed i din besætning. Det er væsentligt at vide præcis hvilke typer klovlidelser, der er behandlingskrævende på besætnings- og på ko-niveau. Forskellen på behandling af de smitsomme kontra de hornrelaterede lidelser er betydelige, og derfor er hjælpelisterne i DMS nødvendige for det optimale videre forløb med fokus på klovplejen i besætningen.

Får du registreret?

Flere studier indikerer, at arvbarheden for prop-trækkerklove burde være en af de højeste inden for de kendte klovlidelser. Den aktuelle sandhed er dog, at arvbarheden for proptrækkerklove er den laveste blandt de aktuelle klovlidelser, hvilket udelukkende skyldes manglende registreringer af netop denne egenskab. Derfor er det væsentligt at stille spørgsmålet:

Har du køer med proptrækkerklove i besætningen? Og endnu vigtigere: Er det registreret?