IMG 6867

Har du en klov beskæringsstrategi?

DMS er et godt værktøj i forhold til at sikre systematisk klovbeskæring.

Der er stor sammenhæng mellem rettidig og korrekt klovbeskæring og sunde klove. Eller rettere til horn-relaterede klovlidelser. Derfor har klovbeskærings-strategien stor betydning for klovsundheden ved køerne. I DMS er der kommet et analysemodul. Klovsundhed hedder det, og her kan man se, hvornår i laktationen køerne bliver beskåret.

For de besætninger, der tager alle køer to-tre gange om året, vil der være stor variation i, hvornår i laktationen køerne bliver beskåret. Men vi ser flere besætninger, hvor klovbeskæreren kommer oftere, og hvor der bliver fulgt en bestemt strategi.

Mulighed for besætningsspecifik strategi

Dette kan styres i DMS med styringslisten ”Køer til klovbeskæring”. Her er der mulighed for selv at lave en strategi, der passer til ens besætning og staldforhold. Der er stor forskel på en stald med sand og skrabegang og en stald med gummigulv i meget af stalden. Ydelsen har også en effekt på, hvor meget klovene vokser, højere ydelse giver mere vækst på sålen.

En generel anbefaling

SEGES har lavet en generel anbefaling. Den lyder, at alle køer skal klovbeskæres 60 til 80 dage før kælvning og 60 til 90 dage efter kælvning. Herefter er det mere individuelt, hvor meget klovbeskæring, der er nødvendigt. Før kælvning er det vigtigt, for at sikre, at kloven fungerer, som den skal inden kælvning, da hormoner gør, at sener og lameller i kloven strækker sig omkring kælvning.

Dermed kommer klovbenet tættere til sålen, og derved øges risikoen for skader fire uger før og efter kælvning, hvilket en rettidig klovbeskæring kan være med til at forebygge.

Klovbeskæring 60 til 90 dage efter kælvning er god, fordi køerne her er oppe omkring deres topydelse, og der er høj vækst i klovene. Strategien herefter er mere individuel og skal tilpasses forholdene i den enkelte besætning. På mange bedrifter er klov-beskæringslisten sat op til at tage køer før goldning, 60 dage efter kælvning og igen 180 dage efter kælvning.

Dette er fint til de fleste køer, men de køer som ikke bliver med kalv første gang eller de, som får en kode 60, vil ikke automatisk komme med, og derfor risikerer vi, at de får klovskader som følge af manglende beskæring. En anden fordel ved brug af listen ”Køer til klovbeskæring” er, at man kan få den til at tage køer med på listen, som skal tilses igen. Med SmartKoen kan man desuden registrere køer, som trænger til en beskæring, selv om de ikke automatisk er på listen. Det kan være en, som er blevet halt eller bare tænger til en ekstra beskæring.