Halthed1 Img 8773

Halthedens negative spiral

Halthed kan medføre en række reproduktionsproblemer, lyder det fra Vikings dyrlæge Line Fruergaard-Roed.

2021 er af branchen og Dyrlægeforeningen udnævnt til ”Klovens år”, og hvor er det et vigtigt initiativ, som forhåbentlig giver genlyd ude i staldene. Det er jo branchens ømme tå, så at sige, og for koen er halthed roden til alt ondt – også når man tager reproduktionsbriller på.

Der er nærmest ikke den dårligdom, der ikke følger i kølvandet på halthed, og det gælder desværre også

Brunsterne udebliver

hele paletten af reproduktionslidelser.

Halthed disponerer for alle de reproduktionsproblemer, man kan forestille sig. I forhold til flokkens raske køer vil halte køer komme senere i brunst efter kælvning og have større risiko for at blive acykliske. Her vil æggestokkene ligge i dvale i en længere periode, så brunsterne helt udebliver.

 Halte køer, der kommer i brunst, har større risiko for at vise svage brunsttegn og derfor blive overset af både mand, aktivitetsmåler og såmænd også af flokfæller.

 Man kan regne med, at halte køer vil blive sprunget på i mindre grad end normale dyr i flokken, og de vil vise mindre ”stående brunstadfærd”. Alt i alt bliver det et rigtig dårligt grundlag for at komme videre med koens reproduktive liv, og det bidrager til ”reproduktion” som udsætterårsag. Selv om der er langt mellem kloven og koens reproduktionsorganer, hænger de altså uløseligt sammen.

Mange mekanismer

De fysiologiske mekanismer bag sammenhængen mellem halthed og dårlig reproduktion involverer mange mekanismer. Hos halte køer giver smerter og kroniske stresshormoner forstyrrelser i udskillelsen og reguleringen af kønshormonerne. Udviklingen af æg på æggestokken er ligeledes forstyrret.

Ud over stress og smerter er der en sammenhæng med halte køers nedsatte tørstofoptagelse og dermed en påvirket energistatus i forhold til raske køer. Samtidig vil betændelser i klove og ben belaste koens immunforsvar, hvilket har negativ betydning for æggestokkens funktion og koens mulighed for at vedligeholde en drægtighed.

Klovens år og alle de initiativer, der følger med, giver derfor reproduktionen i de danske besætninger et lille skub i ryggen. Forhåbentlig kan den øgede opmærksomhed på problematikken hjælpe med at vende halthedens negative spiral.