800 3

Hvad skal du overveje, før du køber en klovboks?

Ifølge lov om hold af kvæg, er det et krav, at der på bedriften skal være en behandlingsfacilitet, som gør det muligt at løfte benene på kreaturer ved hjælp af mekaniske hjælpemidler.

Det er et uspecifikt krav, og det dækker  alt fra en talje i en sengebås til en fuld hydraulisk klovboks.

Det er imidlertid en god idé for de fleste at have en form for klovboks, der gør det muligt at fiksere en ko og løfte et for- eller bagben, så man kan behandle en klovlidelse på en sikker måde, uden at personen eller koen er i fare for at komme til skade.

Skal være sikker og hurtig
Inden du går ud og investerer et større beløb i en klovboks til din bedrift, bør du overveje, hvad dit behov egentlig er. Har du 100 til 200 køer, og har du kun behov for en boks til at løfte et ben få gange om ugen, er der ingen grund til at bruge flere hundredtusinde kroner på at købe en fuld hydraulisk boks. Så kan en manual boks sagtens opfylde dit behov. Men skal du have køer i boksen mange gange om ugen, og har du eventuelt forstillet dig, at de rutinemæssige klovbeskæringer også skal foregå i boksen, er det vigtig, at du har en boks, der er sikker og hurtig. Erfaring viser, at brugervenlighed af boksen ofte er afgørende for, om man får den brugt eller ej. Forklaringen kan være, at hvis den først skal findes frem, og det ikke er nemt at håndtere koen i boksen, så tøver man måske, når man ser en halt ko og udskyder behandlingen, og så er det måske for sent.

Hvelplund 802 Uden Alex

En god arbejdshøjde
Er det meningen, at klovbeskæreren også skal bruge boksen til rutinemæssige beskæringer, så er det vigtigt, at boksen kan hæves til en god arbejdshøjde, at boksen er hurtig, og at det er let at få køer ind og ud af boksen. Det er selvfølgelig vigtigt at tage en snak med ens klovbeskærer, inden man køber en boks, som man forventer, klovbeskæren skal bruge. Fordelen ved at klovbeskæreren bruger en boks, der står på bedriften, er, at man forbedrer smittebeskyttelsen og samtidig mindsker risikoen for spredning af eksempelvis salmonella, da der ikke skal flyttes en boks imellem besætninger.

Mange, der går  i gang med at beskære selv, fortryder ofte, at de har købt en lidt for simpel boks. Måske sparrede man en hydraulisk frontlåge, eller noget andet ekstraudstyr, igen er det vigtig at huske på, at det skal være nemt og ”sjovt” at tage en ko i klovboksen. Dermed gør man det oftere. 

Overvej placering
Hvis du køber en dyr boks og forventer at skulle bruge den dagligt eller i hvert fald ugentlig, er det optimalt at få indrettet et område, hvor køer kan skilles fra til boksen og, hvor boksen står permanent. Skal den først køres frem og tilkobles, tager det hurtig for lang tid. Det er ligeledes med til at gøre det besværligt at tage en eller to køer op i boksen..

Når man har fundet et sted, hvor boksen kan stå permanent, er det også vigtig at etablere gode vaskefaciliteter ved den. Det skal således være muligt at vaske boksen med en højtryksrenser efter endt arbejde. Især hvis man regner med, at en klovbeskærer også skal bruge boksen. Her er forventningen, at boksen er ren og vedligeholdt. Det vil sige, at den bliver smurt jævnligt og at reb, mavebælter og ben-manchetter bliver skiftet, når de er slidt op.

I sommermånederne kan det desuden være en varm fornøjelse at klovbeskære. Det gælder både for køerne i boksen, køerne der venter, og for personen der står med vinkelsliberen. Derfor bør du overveje, hvorvidt der skal etableres en form for ventilation. Skal mange køer stå og vente i længere tid, bør du derudover etablere mulighed for at køerne kan drikke.