Louise Helmer Med Tyr

Vi skal fortsat turde være modige

Vi skal fortsat turde være modige

I VikingGenetics er det vores mission at udvikle genetik, der gør det mere rentabel at være kvæglandmand, så I fortsat kan levere fødevarer af høj kvalitet. Denne mission holder også i fremtiden, men det er ikke nok. VikingGenetics skal understøtte, og til dels også påvirke, den overordnede strategi for kvægsektoren og den trend vores andelsselskaber og tilknyttede virksomheder tapper ind i.

 

Af CEO hos VikingGenetics Louise Helmer

I VikingGenetics er det vores mission at udvikle genetik, der gør det mere rentabel at være kvæglandmand, så I fortsat kan levere fødevarer af høj kvalitet. Denne mission holder også i fremtiden, men det er ikke nok. VikingGenetics skal understøtte, og til dels også påvirke, den overordnede strategi for kvægsektoren og den trend vores andelsselskaber og tilknyttede virksomheder tapper ind i. God genetik, med afsæt i de til enhver tid fastlagte avlsmål i vores nordiske samarbejde, er grundlaget for vækst og udvikling af kvægerhvervet, og en ekstrem vigtig del af den ”kontrakt” vi i landbruget generelt har med det omkringliggende samfund. Når vores andelsselskaber og kvægerhverv bliver presset lige nu på især klimafronten, er det vores arbejde og ansvar i VikingGenetics, at strække os til det yderste for at være det genetikselskab, der avler efter lige præcist det, uden vi glemmer vores lange historik med avl efter sunde og robuste køer med høj produktivitet.

 

Vi skal fortsat turde være modige
Mange års innovation og mod, blandet med tålmodighed, samarbejde og muligheden for genomisk selektion, har medført en øget hastighed af den genetiske fremgang. Vi skal også fortsat være modige, og nogle gange turde være et skridt foran udviklingen for eksempel, som vi
har været med CFIT, for kvægavl kræver, trods genomisk selektion, stadig tålmodighed og lange perspektiver. I forhold til innovation har vi i de seneste år fokuseret på at udvikle og implementere vores CFIT-system. Projektet er langt fra slut; det er derimod accelereret og udvidet med CFIT-vægtkamera, fordi der er så meget at hente for jer i form af sparede foderudgifter og også i forhold til den store CO2-debat i samfundet. Sideløbende arbejdes der intenst på projekter, der sigter mod at avle køer, der udleder mindre metan

 

Hollandsk samarbejde om IVF
Et af vores andre helt store fokusområder er sikring af adgang til de bedste gener via et større Embryo-program. Det skal samtidig ses som en brik i at være en aktiv spiller på den bioteknologiske front. I sommeren 2023 insourcede vi IVF (In Vitro Fertilisering) på vores station i Hollola i Finland og i løbet af 2024 opstartes i Danmark. I første omgang ved at starte med et eget IVF-laboratorie i Assentoft og OPU i de i dag lejede stalde, senere også med en udvidelse og en ny donorstation på vores gård "Dalsgaard", som i dag huser ”ventetyre".

 

Fra Norden til verden og tilbage igen
Den kontrakt mellem landmænd og samfund, som jeg beskrev i begyndelsen, er også til stede globalt. Når vi innoverer herhjemme, kan det give os mulighed for at bidrage globalt med vores tradition for fremadskuende fødevareproduktion og fokus på både produktivitet, dyrevelfærd og bundlinje. Vi vil med afsæt i den nordiske agenda i endnu højere grad arbejde for at levere genetik til de bedste kvæglandbrug i verden. Vi vil dog fremover vælge mere målrettet og starte med de dele af verden, der anskuer landbrug og fødevareproduktion i nogenlunde samme retning som os. Man kan altid have et ønske om at se på hele verden som en markedsplads for kvæggenetik, men for os handler det om at vise den udenlandske landmand værdien af vores genetik, og samtidig være nysgerrige på det vi ser, og tage ny viden og eventuelt også genetik med tilbage til de nordiske kvægbrugere. På den måde kan vi speede yderligere op på udviklingen, uden at skulle avle alle hjørner selv. Og samtidig få en helt nødvendig mulighed for vækst.

 

Benhård konkurrence
Det svære i denne situation er selvfølgelig, at konkurrencen i markedet er benhård og blot få fejltrin, kan sætte konkurrenceevnen under pres. Alle genetikselskaber, inkl. os, bliver mere og mere protektionistiske, omkring den dyrt udviklede genetik, så åbenhed og udveksling har trange kår.

 

Gensidig respekt og partnerskaber er vejen frem
Skal bare lidt af det lykkes, hvilket er til gavn for alle landmænd i et givet område/bruger af genetik, kræver det gensidig respekt og forhandlinger, hvor alle får noget med hjem. Det er ikke nemt, men vores internationale partnerskaber og projekter er en vigtig og meget nødvendig del af vores daglige arbejde, og helt store fokus, nu og i de kommende år.


Et parløb mellem avl, forskning og avls passionerede landmænd
Ved at arbejde os ind i det grundlag vi blev skabt på i 2008/2010, en samarbejdsånd i Norden mellem VÄXA, Faba og VikingDanmark, og samtidig arbejde målrettet mod en større integration af mål i værdikæden, er det min vurdering, at vi står stærkt sammen til de næste udviklingsskridt. Avl i VikingGenetics med afsæt i et stort og veldokumenteret datagrundlag, og et stærkt fokus på forskning & udvikling er ledestjernerne i denne filosofi, selvom det i flere generationer har været sådan, tillader vi os alligevel at kalde det for ”Breeding ++”. Vi har ”Passion for Breeding” som en ofte brugt frase, når vi taler om nuet og fremtiden. Det budskab vil vi gerne have alle kvægavlere med på. Det gør vi bl.a. ved, sammen med VikingDanmark, at sætte fokus på yderligere udbredelse af genomisk test, på vigtigheden af fællesskab og på at sikre en forståelse af, at datakvalitet ikke er noget, der kommer af sig selv. Vi er ingenting uden dygtige og passionerede avlere, der arbejder målrettet for at levere ikke kun de daglige produktionsresultater hos sig selv, men også arbejder for at kunne levere fremtidens kvier og tyre. Vi er heller ingenting uden de partnere, der leverer den yderst vigtige data i høj kvalitet, som vi har som fundament i hele avlsarbejdet. I dette parløb er samarbejde nøgleordet, det er afgørende for VikingGenetics’ mulighed for at levere den målsatte avlsfremgang. Kernen i ”Breeding++” er netop et samarbejde mellem kvægproducenter, forskere og vores virksomhedsfamilie, der fungerer som en samlet avlsorganisation, der støtter det meget vigtige arbejde i NAV. Dette netværk repræsenterer fremtiden for kvægavlen, da øget samarbejde skaber grobund for yderligere involvering af de store andelsselskaber, og forhåbentlig fælles fokus og finansiering af fremtidige, nødvendige og dyrere og dyrere avlsprojekter. Det er det, der er fremtiden for VikingGenetics. At tage en endnu større og aktiv rolle i denne udvikling og være med til at sikre et parløb i hele værdikæden. Genetikken er grundlaget for at komme i mål med en større dagsorden, men den kan ikke stå alene. De nye tanker omkring at gøre Danmark og Norden til et ”Living Lab” er en dagsorden, vi i den grad vil arbejde for at understøtte og være en del af.