Half Hero Spot, Quarter Size Image (1280 X 284) (22) (1)

Glem EKM - det er fedt og protein der tæller!

EKM har de sidste mange år været et af de tal man tyer til når man skal vurdere en besætnings formåen. Men det er ikke nødvendigvis det mest retvisende tal - i hvert fald ikke når du skal vurdere økonomien i en besætning, idet EKM ikke afspejler den model Arla afregner dig efter. Det gør derimod Y-indekset og derved NTM.

I mange år har EKM været vores primære rettesnor - og den har bestemt også stadig sin berettigelse når det kommer til fodring. Men i Arlas afregningsmodel bliver du belønnet for at producere værdistoffer - altså fedt og protein; ikke laktose. I modsætning hertil er beregningen af energikorrigeret mælk (EKM): her indgår laktose som en positivt vægtet faktor. I nøgletallet EKM bliver laktose altså vurderet som noget positivt, mens du som mælkeproducent i dag kun har udgifter - og ingen indtægter - forbundet med produktionen af laktose.

Y-indekset er vejen frem når du vælger genetik
For at få det maksimale udbytte ud af dine dyr, er det derfor vigtigt at du ser på Y-indekset i stedet for EKM når du vælger genetik. Y-indekset er udviklet på baggrund af Arlas forventede afregningsmodel, og medtager data for fedt og protein - ikke laktose. Det revideres hver 10. år, og har en høj vægtning i NTM-indekset.

 

EKM stadig god til fodring - men ikke afregning
Beregningen bag EKM er en øjebliksbetragtning som medtager energiforbrug til dyrets vedligehold, og er derfor vigtig når du arbejder med din fodringsstrategi. Men EKM kommer til kort når du skal se på din besætning med et totaløkonomisk fokus. For eksempel kan du måske opnå rigtigt høje mælkemængder med en kostbar fodringsstrategi. Men hvis en stor del af foderet går til at producere laktose, og ikke værdistoffer, bliver du faktisk straffet i Arlas 's afregningsmodel

 

Y-indekset har stor vægt i NTM
Fordi NTM er et totaløkonomisk indeks - altså et indeks lavet for at maksimere din bundlinje.- har Y-indekset en høj vægtning i NTM.
Det kan være besnærende at se på høje mælkemængder når du vælger genetik, men særligt nu hvor du måske også har mærket konsekvenserne af stigende foderpriser, er det ekstra vigtigt at se på bundlinjen og vælge dyr der producerer det du bliver afregnet efter - nemlig værdistoffer.

Fedt Og Protein Tæller