For at højne smittebeskyttelsen besøger Viking Data- og Ydelsesservice (tidl. RYK)
status 1 besætninger først og desinficerer deres udstyr efter hvert besøg.


Smittebeskyttelse kan gøre hverdagen mere besværlig, men det er et ansvar vi løfter i flok. For at minimere smittespredning mellem besætninger desinficerer Vikings ydelsesteknikere alt udstyr ved afhentning i besætningerne. På den måde er du sikker på, at at du ikke får grimme overraskelser med i købet, når du får leveret udstyr til ydelseskontrol. I forhold til besøgsrækkefølgen mellem besætninger kører ydelsesteknikere altid fra højeste sundhedsniveau til laveste, f.eks. fra salmonella status 1 besætninger til status 2 besætninger.

 

Pas på din besætning ved at få talt samarbejdet med din ydelsestekniker igennem
Få gerne snakket samarbejdet med ydelsesteknikeren igennem. Parkerer hun/han det mest optimale sted, er der måder I sammen kan optimere smittebeskyttelsen osv.? Som hjælp har ydelsesteknikerne udarbejdet et samtaleark, I kan tage udgangspunkt i:
• Hvilke specielle hensyn er der til tidspunkt for aflevering og afhentning af udstyr?
• Holder ydelsesteknikeren på det mest optimale sted i forhold til arbejdet, der skal udføres i besætningen (skiltning)?
• Kan man komme tør og ren mellem parkeringsområdet og indgangen til stalden?
• Hvor skal kontroludstyret stå, når det afleveres og hentes (uden at stå i vejen, evt. støm til opladning)?
• Skal udstyret lades i besætningen? Hvor lang tid?
• Hvor skal evt. vask og desinfektion af udstyret foregå (varm vand, ren fast bund)?
• Er det tydeligt for ydelsesteknikeren, hvordan de skal forholde sig i besætningen (krav til tøjskift/støvleskift, håndhygiejne)?
• Er der en vandforsyning/funktionel vandslange som udstyret kan skylles med?
• Hvis ydelsesteknikeren skal bruge besætningens udstyr (støvler og overtrækstøj), findes det så i relevante størrelser?
• Er besætninges tøj og støvler passende i forhold til det arbejde, der skal udføres?
• Er besætningens overtrækstøj og støvler rene, tørre, varme og hygiejniske?
• Hvor skal det opbevares (så det altid er tilrådighed når ydelsesteknikeren skal udføre sit arbejde)?
• Hvad er proceduren, når overtrækstøjet trænger til vask?
• Er det nødvendige udstyr til stede (børste og sæbe), så støvler og evt. forklæde kan vaskes af efter besøg i stalden?
• Er der mulighed for at vaske hænder med sæbe og desinficere efter endt besøg? Eller skal der benyttes engangshandsker?
• Hvem er ansvarlig for forhold omkring forrum og skiftetøj i besætningen?

 

Desinficering efter hvert besøg
Alt ydelsesteknikerens udstyr bliver descinficeret efter hvert besøg – så uagtet om din besætning er status 1 eller status 2, vil du opleve at ydelsesteknikeren bruger tid
på rengøringen.

 

Besøgsrækkefølge
For at minimere risikoen for at status 1 besætninger ikke får smitte med fra tidligere besøg, har ydelsesteknikerne samme kørselsrækkefølge som inseminørerne. Nedenfor kan du læse hvad det betyder for dig.

Er din besætning status 1
Så kan du som udgangspunkt forvente besøg først på dagen. Vi garanterer, at du ikke får besøg af en ydelsestekniker, som har været hos en status 2 besætning samme dag.

Er din besætning status 2
Så kan du som udgangspunkt forvente besøg sidst på dagen. Besøg hos dig vil altid ligge efter alle status 1 besætninger, eller på helt særskilte dage.

Bemærk: Nogle ydelsesteknikere tager alle status 1 besætninger på nogle dage, og alle status 2 på andre.

Har du spørgsmål omkring procedurer eller smittebeskyttelse ved besøg af ydelseskontrollen, er du velkommen til at kontakte Niels Henning Schneider Nielsen eller Line Fruergaard-Roed på tlf. 8728 2000.