Ny strategi, lagt med SimHerd Crossbred

På en solskinsdag i august havde projektgruppen i DairyCross fornøjelsen af at besøge Hans og Mette Gejl, på Gejlsminde ved Rødding, og her er malkekvægskrydsning ikke et nyt fænomen. Hans og Mette har i en årrække haft en stor gruppe zigzag-krydsninger mellem Holstein og RDM. Cirka 60 % af køerne er krydsninger, mens de resterende køer er renracede Holstein eller RDM. Gejlsminde er demonstrationsbesætning i GUDP-projektet DairyCross. De har derfor fået lavet en SimHerd Crossbred-beregning, for at få afklaret om de kan øge dækningsbidraget ved at ændre den nuværende krydsningsstrategi.

Simherd Crossbreed Prio 1 F1

Fra venstre: Line Hjortø (SEGES Innovation), Emma Ømark Jensen (VikingDanmark), Matias Friis Ebbesen, (driftsleder) og Mette Gejl (besætningsejer). Beregningerne er udført af Ruth Davis (SimHerd).

Montbeliarde kan øge dækningsbidraget
SimHerd Crossbred beregningerne viste, at hvis Hans og Mette tilføjede Montbeliarde til krydsningsprogrammet, ville det øge dækningsbidraget. På Gejlsminde har de god plads i stalden, og går op i at have stærke og sunde køer, der fungerer godt i robotterne. Derfor gav det god mening at inddrage Montbeliarde. Første skridt er at lave 3-race krydsninger med Montbeliarde i mindre målestok. Når de har set, hvordan Montbeliarde krydsningerne klarer sig i besætningen, vil de beslutte, om de vil skifte fra zigzag-krydsning til Kombi-kryds.

Simherd Crossbred skal kombineres med praktiske produktionsforhold
På Gejlsminde er de glade for at få sat kroner og ører på de forskellige strategier vha. SimHerd Crossbred. - Det er et rigtig godt beslutningsstøtteværktøj, som objektivt viste, at forskellen mellem det økonomisk bedste scenarie og deres nuværende strategi var så stor, at det skulle afprøves. Hans understreger samtidig, at det er vigtigt, at kroner og ører kombineres med besætningsejerens ønsker, og de praktiske forhold på bedriften. Der vil være krydsningssystemer, som ikke er relevante pga. eksempelvis staldforhold. På Gejlsminde passer sengebåsene for eksempel meget bedre til Montbeliarde krydsninger end til Jersey krydsninger. Den slags overvejelser er vigtige, men kan ikke ses i beregningerne.

 

Kontakt din avlsrådgiver, hvis du ønsker en SimHerd Crossbred beregning på din besætning

Kort om bedriften

310 årskøer 12.411 kg EKM 60% RDM x Holstein krydsninger 30% ren Holstein 10% ren RDM