Design Uden Navn (5) (1)

Vi havde aldrig troet det skulle ske for os - pludselig var der to!

Hos Familien Larsen og I/S Rønnebo bliver der drevet et vaske- ægte familielandbrug. På trods af den lille besætningsstørrelse, har de nu på kort tid lavet hele to tyre til avls- programmet.
Dybt forankret i den sydsjællandske muld, lige uden for Næstved, dukker en lille hyggelig ejendom op i landskabet. Bedriften kan betegnes som et rendyrket familieforetagende, da den dagligt drives af de tre brødre Bo, Peter og Klaus Larsen. Besætningen startede op tilbage i 60’erne, af brødrenes far, med blot 25 Holstein køer i en lille bindestald. Op gennem 70’erne blev der første gang udvidet til 45 Holstein køer. I 1981 blev den nuværende stald bygget til at huse de 68 årskøer. Efter faderen, overtog brødrene i fællesskab bedriften, og i dag drives gården med stor hjælp fra den store hjælpsomme familie.

Røde køer ved en tilfældighed
De første mange år var besætningen ren Holstein, men da en lokal RDM-besætning tilfældigvis skulle ophøre, og man på Rønnebo skulle bruge køer til udvidelse, blev det ændret. 25 RDM- køer blev sat ind i stalden, og det er den stamme der nu udgør 50% af besætningen. Besætningen har de seneste år været inde i en rivende udvikling, hvor de er gået fra en ydelse på 8.500 kg EKM til lige knap 10.000 kg EKM pr. årsko. En udvikling Bo mener har flere årsager. - ”Vi har fået meget bedre køer af at have dem på græs i dagtimerne. Ydelsen, holdbarheden og kvaliteten på dem er blevet meget bedre.” konkludere han hurtigt inden han afslutter sætningen med “Det skulle vi have startet på, for mange år siden.” Ligeledes roser Bo Sensehub overvågnings systemet, da det hjælper dem med både med reproduktion og sundhed. - “Jeg kan tage hjemmefra og stadig være opdateret på tele- fonen hele tiden, og ved hvordan dyrene har det. Har en ko det dårligt, har jeg det dårligt”
De tre brødre er blot et lille udsnit af en søskendeflok på 12, så der er altid hjælp at hente i nærheden, når der er brug for det. Ligeledes har bedriften et godt samarbejde med en nærliggende landmand der har sat køerne ud, men fortsat har interesse i avl. Han assisterer ved at aftage skyllekvier og står for den praktiske del omkring selve skylningerne, i samarbejde med avlsrådgiveren og Rønnebo. Derved stiller Rønnebo kun recipienterne klar, og overlader trygt skyllearbejdet til andre kompetente hænder. Et samarbejde Bo og resten af teamet er meget glade for, fordi det letter arbejdsprocessen.

Fundet ved genomisk test
På trods af størrelsen på den lille besætning er der lige nu to tyre tillagt I/S Rønnebo og endda ud af den samme ko. Systematisk genomisk test på besætningens kvier førte til at en RDM kvie pludselig blev interessant for avlsprogrammet, da hun stod med meget højt niveau. Tre skylninger på kvien resulterede i 13 fødte kalve. Ud af disse kalve kom VR HavcarP, der lige nu er brugstyr for RDM med NTM +28, og en yngre halvbror med NTM over 30 der er på vej i produktion. - “Det er sjovt fordi, vi havde aldrig troet vi kunne dét i vores lille besætning, og nu har vi pludselig to. Var kvien ikke blevet genomisk testet, havde vi aldrig opdaget den”. Moderen til tyrene er fort- sat i besætningen og i 2. lakt. Koen er en VR Best x VR Babylon, og beskrives som en god lille ko, der ikke gør noget væsen af sig, samtidig er hun også en ko Bo for- venter vil blive gammel i besætningen, grundet den gode holdbarhed og at hen- des type passer rigtig godt ind i det nuværende system.

Fremtidens avl bedriften
I dag er ca. 50% af køerne rene RDM-køer, mens den resterende del er Holstein, og enkelte krydsninger mellem de to racer. I fremtiden er der på bedriften ønske om at beholde de to rene kerner af RDM og Holstein og udfase krydsningerne. Bo er dog ikke bleg for at påpege, at han nok har en lidt større favorisering af de røde køer end Holstein køerne. - “Holstein køerne er blevet lidt for store til at passe ind i vores system. Her klarer de røde køer sig lidt bedre i et hårdere miljø”.

Fremtiden for bedriften
Falder snakken på fremtidsudsigterne er det en meget velovervejet Bo, der tydeligt har gjort sig grundige tanker om fremtiden for bedriften. Der findes en naturlig begrænsning for den aldrene stald i for- hold til lovgivningen, der forbyder brug af bindestalde fra 2027. Som Bo ser det, har de på bedriften tre mulige scenarier, der kan komme i spil. Scenarie nummer et ligger Bo ikke skjul på er hans fore- trukne. Denne mulighed vil være at bygge en ny stald til 120 køer med to robotter. Det er dog ikke muligt endnu at realisere den idé, men skulle det blive aktuelt står Bo og resten af bedriften klar med en plan i samarbejde med avlsrådgiver Søren Johannesen, for at kunne fylde stalden op ved hjælp af egen avl. Scenarie nummer to indebærer også en fortsat produktion på bedriften. Forskellen til scenarie et er dog, at man fortsætter i de eksisterende rammer med en mulig mindre tilbygning. Håbet er så at man på en alternativ og effektiv måde kan sætte en enkelt robot ind og lave en form for dybstrøelses areal til køerne. Tredje scenarie indebærer at køerne sættes ud og produktionen stoppes. Bo understreger dog at det kun er i tilfælde af at ingen af de to øvrige scenarier er mulige, at dette måske kan blive en nødvendighed.

Comeback dyrskue
I/S Rønnebo havde i år comeback på Roskilde Dyrskue efter 7-8 års pause. En beslutning de efterfølgende har været glade for, og ser allerede frem til at være med igen næste år. - “Vi havde en rigtig god oplevelse ved at være med igen. Vi opdagede, at det også var noget vi kunne være fælles om, og i høj grad samle familien til.”

 

Half Hero Spot, Quarter Size Image (1280 X 284) (21)

Kort om bedriften 

  • 68 årskøer (51% RDM, 27% HOL oh 22% KRY)
  • Drives af de tre brødre; Bo, Peter og Klaus Larsen. Bo og Peter passer hovedsageligt den daglige drift
  • 101 ha jord, primær med grovfoder og afgræsning
  • Systematisk gentest af kvier med DNA øremærker
  • Kvier insemineres med X-Vik de første 2 gange