Page Entry Spot Pictures (9)

NYT DANSK PARTNERSKAB OM KVÆGAVL

Ny viden om kvægavl skal hurtigere ud at virke hos landmanden. Derfor har SEGES Innovation og VikingDanmark besluttet at indgå et partnerskab, der skal styrke udviklingsarbejde

Ny viden om kvægavl skal hurtigere ud at virke hos landmanden. Derfor har SEGES Innovation og VikingDanmark besluttet at indgå et partnerskab, der skal styrke udviklingsarbejde.

To af Danmarks stærkeste spillere inden for kvægavl rykker sammen i et nyt forpligtende partnerskab. Ud fra devisen ”sammen er vi stærkere” har innovationsvirksomheden SEGES Innovation og foreningen VikingDanmark nu etableret et partnerskab omkring kvægavl.

Mere effektivt udviklingsarbejde og kortere vej fra ny viden til implementering hos landmanden er hovedårsagerne til etableringen af det nye partnerskab, som kommer til at tage afsæt i en fælles strategisk plan for forskning og udviklingsprojekter og dermed rådgivning af kvægbrugere inden for kvægavl.

Lidt firkantet, kan man sige, at SEGES Innovation udvikler, og VikingDanmark implementerer. I praksis skaber vi begge innovation, og det gør vi bedst og mest effektivt i tæt samarbejde, både når det drejer sig om større internationale projekter men også om fælles implementering af resultater. Derfor er målet med det nye partnerskab i praksis at skabe større værdi for kvægbrugere, fortæller Anders Fogh, som til daglig er afdelingsleder for avlsværdivurdering i SEGES Innovation.

Anders Fogh bliver ansvarlig koordinator for det nye partnerskab. Fremover vil han og kollegerne fra SEGES Innovations kvægavlsafdeling også være fysisk til stede hos VikingDanmark for at arbejde med udvikling af projekter samt med faglig support til rådgiverne. SEGES Innovation vil dog fortsat også fremadrettet samarbejde om uvildig forskning og udvikling, rådgivning og videndeling med andre aktører inden for avl i Danmark, herunder landmænd og virksomheder.

Hos VikingDanmark glæder CEO Hans Peter Bay sig over det nye partnerskab med SEGES Innovation:

Med det nye partnerskab kommer vi til at skabe gode og flere synergier imellem teori og praksis. For eksempel glæder vi os til at kunne sikre et øget samspil mellem vores fælles avlsmål og avlsværdital og virkeligheden ude på staldgangene. Vikings rådgivere og folkevalgte kommer med værdifuld information fra hverdagen på besætningerne, og vi ser frem til at kunne sørge for at den viden kommer hurtigere ind til SEGES Innovation – og at viden fra SEGES Innovation kommer hurtigere ud i besætningerne, siger Hans Peter Bay, VikingDanmark.

SEGES Innovations Direktør for Innovation Lisbeth Henricksen supplerer:

Vi har allerede et godt samarbejde med VikingDanmark, og vi har også igangværende fællesprojekter inden for kvægavl. Med det nye partnerskab vil vi lægge en plan for forskning og udviklingsbehov, som rækker længere frem, og vi får dermed mulighed for at pulje og prioritere vores fælles ressourcer langt mere effektivt, siger hun.

Udmøntningen af det nye partnerskab vil finde sted i hjertet af den danske landbrugs- og fødevareklynge i virksomhedsfællesskabet Agro Food Park ved Aarhus.