Vh Crown Daughter No 50675 11920 From Mads Stokholm Ribe Scenic1a

NTM – økonomisk fremgang gennem avl

Meget vand er løbet i åen, siden S-indekset blev skabt i 1982 og efterfølgende blev til NTM i 2008. Målet gennem alle år har været det samme - at sikre maksimal økonomisk fremgang gennem avl, ved løbende at tage nye indekser ind i avlsmålet, og justere med vigtige input fra racebestyrelserne gennem årene.
NTM er retningsgivende for mere produktive, holdbare, og frugtbare køer med godt eksteriør. Derudover danner NTM den grundlæggende ramme for det bedste bud, på den sande avlsværdi. Ved avl med enkeltegenskaber i fokus, kan NTM med stor fordel anvendes som pejlemærke for at matche de specifikke krav man har i sin besætning, og samtidig får gevinsten af de øvrige produktionsøkonomiske fordele i et højt NTM.

 


Egenskaberne, der indgår i det samlede NTM-indeks, er udvalgt fordi de har en påvirkning på totaløkonomien og er målrettet mælkeproduktionen i de nordiske lande. En egenskab vurderes i
sin enkelthed ud fra en række parametre, der sikrer den ønskede fremgang. Egenskaben skal have en økonomisk værdi dvs. at der skal være en tydelig gevinst i kroner og øre i at forbedre egenskaben. En stor spredning giver størst muligt potentiale for at forbedre egenskaben. Sidst kigger man på kvaliteten af avlsværdivurderingen. I denne vurderes sikkerheden der findes for egenskaben. Potentialet her udløses gennem gode registreringer og høj arvbarhed.

NTM står stærkt, grundet det store omfang af dataindsamling ude på bedrifterne, der giver høj sikkerhed på enkeltegenskaberne. Desto flere data desto højere sikkerhed. Her er vi unikke i Danmark og Norden, hvor i som kvægbrugere laver unikke registreringer til management brug, og deler dem i kvægdatabasen, så de også kan bruges til blandt andet avlsværdivurdering. Sammen med det data i registrerer, kommer der data fra mejerier, slagterier, klovbeskærer – det unikke i Norden er, at alle i værdikæden, leverer data til fællesskabet. Gennem indsamling af disse data, får egenskaberne deres berettigelse i det samlede indeks. Med store mængder af data kan opnås maksimalt udbytte ud af den viden man får til at forbedre indekset.

 

NTM indeholder mange ting som ikke nødvendigvis er synlige, og er derfor vanskelige at måle og veje for den enkelte. Mange af egenskaberne har direkte påvirkning af hinanden, og den høje sammenhæng mellem egenskaberne bevirker, at mange parametre skal balanceres for at fungere, da de ellers ville trække i hver sin retning. Et eksempel på dette er egenskaberne for kropskapacitet og sparet foder. De to vil naturligt modvirke hinanden og kræver derfor en balanceret vægt i indekset, for at komme i den
ønskede retning.

Ser vi nærmere på en egenskab med stort potentiale, er sparet foder en egenskab der vil få endnu større indflydelse, hvis vi sætter det ind i en klimamæssig
sammenhæng. Egenskaben har en kæmpe spredning og der er derfor et stort potentiale at hente.

Artikel, Billede (2)

VH Crown er nu døtreafprøvet med NTM +27. Her repræsenteret ved en datter fra Mads Stockholm, Ribe kåret 84-88-87-87.

Vidste du…

NTM er en dynamisk størrelse, så vægtningen for de individuelle egenskaber ændres løbende, og dermed tilpasses den verden vi lever i lige nu. Først vurderer NAV de enkelte indekser ud fra et totaløkonomisk perspektiv.