Christian Degn Clausen Og Køer I Stald

Christian Degn Clausen og køer i stald

Nyopstartet landmand i historiske omgivelser

– Jeg kan ikke forestille mig et dansk landbrug uden køer

30-årige Christian Degn Clausen overtog Trøjborg Hovedgård efter sine forældre i oktober 2022. Lokationen i de historiske omgivelser giver mange spændende fremtidsmuligheder.

Af avlsrådgiver Sara Petersen

Det er arbejdet med dyrene, der driver mig”, siger Christian passioneret uden at fortrække en mine. At skabe en god hverdag, optimere rutiner samt resultater og være nytænkende i tilgangen til arbejdet med kvægbruget – det er lige præcis, hvad der får Christian til at blive i godt humør. Han er overbevist om, at køerne også er her i Danmark fremadrettet – lad bare fremtiden komme an.


Nyopstartet landmand med moderne ejerform
30-årige Christian Degn Clausen overtog Trøjborg Hovedgård efter sine forældre i oktober 2022. Gården har været i familien siden 1992 og drevet økologisk siden 1994. Første år som selvstændig er godt overstået, og der er mange ideer og tanker på tegnebrættet. Christian er gift med Mette, og både hun og Christians forældre er en del af Trøjborgs mange aktiviteter. Ejerforholdene i Trøjborgs kvægbrug er således, at Christian ejer 75% og forretningspartner Jesper Wind ejer 25%. Jesper er økonomiansvarlig og er også partner i rådgivningsfirmaet Boje og Ladekjær

 

Trøjborg Hovedgård – historie og events skaber muligheder
Indkørslen til kvægbruget vidner om historie, da der er udsigt til voldgrav, historiske bygninger og Trøjborg Slotsruin. Avlsgården anvendes i dag både til landbrug og events. Ved årsskiftet til 2024 er naboejendommen indkøbt, som åbner for de nye tiltag, Christian har for kvægbruget. ”Vi udvider til 450 køer og skal drive 750 ha", fortæller Christian. Naboejendommen ligger 500 meter fra Trøjborg Hovedgård, og giver gode muligheder for at nytænke forskellen mellem vinter- og sommerperioden i det økologiske landbrug.


Vi skal være gode til nytænkning
Christian kan ikke forestille sig landbruget uden køerne. ”Vi skal gøre det, vi er gode til og være åben for nytænkning. Det synes jeg, vi formår at gøre her på Trøjborg Hovedgård", fortæller han. Det er bl.a. derfor markarbejdet er udliciteret, da køerne har hovedfokus på Trøjborg Hovedgård. ”Klima bliver og er et stort fokusområde, og vi har også lavet flere tiltag", fortæller Christian.


Konkrete klimatiltag allerede i gang
Der er opsat solceller på bygningerne, plantet skov i mindre dyrknings god jord og så er der udtaget en del lavbundsareal af produktionen. ”Naturstyrelsen har igangsat et lavbundsprojekt i vores område, og det har givet os muligheden for at lave jordfordeling", fortæller Christian. Projektet, der dækker over et stort antal ha, har til formål at tage kulstofrige lavbundsjorde ud af drift for at reducere CO2-udledningen. Samtidig vil det reducere kvælstofudledning til Vadehavet og klimasikre Tøndermarsken. ”Projektet åbnede muligheden for at købe naboejendommen, som var blevet opkøbt af Naturstyrelsen. Samtidig har vi afgivet 50 ha lavbundsjord til fordel for andre jordarealer, der er mere fordelagtig at dyrke", beretter Christian.

 

Biogas og kyllinger er måske næste investeringer
Nye forretningsveje og muligheder er hele tiden for øje. Christian nævner muligheden for et biogasanlæg på gården, der kunne gøre en forskel. Udover kvægbruget har Trøjborg Hovedgård også 200 moderfår, der laver naturpleje i marsken. Måske der skal opstartes en økologisk kyllingeproduktion, som faderen Søren også havde for år tilbage.


Forretningsmuligheder gribes: Landmand med eget fritidscenter
Nyeste projekt er indkøb af Visby Fritidscenter, hvor der er plads til 200 overnattende gæster, som kan kædes sammen med eventafdelingen på Trøjborg Hovedgård. ”Vi skal jo ikke kede os", griner Christian.


Avlsstrategi med gode resultater
Christians far Søren startede med at krydse Holsteinkøerne for 40 år siden efter inspiration fra avlsteorier og ønsket om endnu stærkere dyr. Der blev anvendt Rød og Jersey, og erfaringen med krydsningerne blev god. I dag er der store sengebåse med sand og mælken leveres til Tyskland, der har ønske om en høj volumenmælk. Derfor er strategien nu ProCROSS, der matcher disse krav godt. Nøgletallene taler for sig selv. Krydsninger passer godt ind i Trøjborg Hovedgårds produktionsform, specielt sundheden viser et meget lavt forbrug af medicin. Frugtbarhed hos køer og kvier tillægges også en meget stor værdi, specielt ekstra fordi Christians besætning er under omlægning til sæson-kælvning. I insemineringsperioden, der starter 10. januar og seks uger frem, anvendes X-Vik til både køer og kvier de første 24 dage af perioden. Derefter anvendes Charolais og Aberdeen Angus for at kunne styre antal opdræt og optimere strategien om sæsonkælvning. Avlsrådgiver Bettina Hansen udarbejder insemineringsplan for perioden, og følger op på drægtighederne.

 

Sæsonkælvning startede som eksperiment
At skabe en god hverdag, højne økonomien og præcisere fodring mellem vinter og sommer er de tanker, der har fået Christian til at nytænke den traditionelle tilgang til kælvningsstrategi over året. ”Vi er hele tiden på jagt efter at optimere bedriften. Vi er ikke bange for at prøve nye tiltag af", smiler Christian. Sæsonkælvningen åbner muligheden for, at når dyrene kælver i oktober - december, så er de på stald i den periode, hvor de giver mest mælk: ”Her har vi mulighed for at præcisere fodringen og malke tre gange, som vi vil gøre indtil udbinding,” forklarer Christian. ”På den måde udnytter vi køernes potentiale og foder bedre. Når udbindingen kommer, vil dyrene primært afgræsse, og der vil de være midt i laktationen", supplerer han ”Det er vel også klima eller ressourceoptimering", runder han af.

 

Nysgerrig på hverdagen på Trøjborg. Følg profilen derforlandmand på Instagram og se klip fra eleven Michelles hverdag på den gamle hovedgård

 

Trøjborg Hovedgård, Bredebro:

  • 300 årskøer under udvidelse til 450 årskøer
  • Økologisk
  • Der anvendes krydsning med Holstein, VikingRed og Montbeliarde
  • X-Vik og kødkvæg i insemineringsplanen
  • Sæsonkælvning med kælvning i oktober - december
  • 793 kg fedt + protein pr. årsko
  • Der drives fremadrettet 750 ha
Trøjborg Hovedhård

Trøjborg Hovedgård

Trøjborg Slot

Trøjborg Slot

Fakta om Trøjborg
Trøjborg Hovedgård er den tidligere avlsgård til Trøjborg Slot med voldgravssystem. Ældste bygning er den gamle lade og kan dateres tilbage til 1680’erne. I Hertug Valdemar af Sønderjylland opførte slottet i 1600-tallet; dele af slottet blev revet ned i 1800-tallet til fordel for genanvendelse af mursten til andre byggerier.