Half Hero Spot Quarter Size Image 1280 X 284 18 1

Der skal være plads til det gode familieliv

Der fornemmes samhørighed og samarbejde i denne spænende periode, da vi møder Maiken og Johan på gårdspladsen. 14 dage forinden er køerne flyttet fra bindestalden over i en ny stald, hvor også koantallet er øget betragtelig

Mød de unge landmænd

Maiken og Johan har været kærester siden 2013, hvor de mødte hinanden på Bygholm Landbrugsskole, og her læste de begge til agrarøkonom. Maiken kom efterfølgende hjem og arbejdede på fødegården, hvor Johan så stødte til i 2021. Det har altid ligget i kortene, at Johan, som er opvokset på en malkekvægsejendom ved Kolding, skulle overtage den fædrene gård sammen med hans bror, men planerne er sidenhen blevet ændret. I dag er det  Johans bror alene der har ejendommen.

 

Ny stald
Ejendommen nær Voel er en slægtsejendom, hvor Steen, Maikens far, kom med i et I/S sammen med Maikens farfar tilbage i 1979. I 1981 købte Steen en ejendom i fri handel, og i 1996 købte Steen sin far ud af ejendommen og har ejet det siden. Da Maikens far altid har været meget politisk aktiv, og i særdeles- hed efter at børnene er blevet store, så har køerne hovedsageligt været passet af Maiken og hendes mor, Kirsten. Køerne har indtil for 14 dage siden stået i bindestald, så der er en masse nyt at lære, når køerne flytter i et nyt staldsystem og koantallet øges betragteligt. På ejendommen malkes der lige nu 300 køer, 40 køer er golde og 100 kvier vil kælve indenfor de næste måneder. Målet er, at der i september i år, malkes 450 køer i den nye stald. I forbindelse med udvidelsen har der været anvendt store mængder X-Vik, så de selv havde en stor del af opdrættet. Men for hurtigst muligt at kunne fylde stalden op, er der også indkøbt 150 køer og 50 kvier.
Processen omkring en ny kostald har været på tegnebrættet siden 2020, men tankerne har været der meget længere. Derfor har de også brugt tid på at få besøgt andre stalde og talt om, hvilke ønsker de hver især har til en stald. ”Det har været meget vigtigt for at os stalden er til gavn for køerne” fortæller Maiken. F.eks. har de valgt, at der skal være isoleret tag samt sand i sen- gene, og fravalgt det køerne ikke betaler for. Da stalden er helt ny, og hverdagen endnu ikke har indfundet sig, så er køerne endnu ikke opdelt i hold. ”Stalden er fremtidssikret, da den er bygget med henblik på at producere mælk der opfylder kravene til økologi, hjerteordning osv.” supplerer Johan. Tidligere har køerne været på græs, men efter de er flyttet i den nye stald, så venter de lige lidt med det.
I malkestalden har de valgt en GEA svingover med 28 pladser side-by-side. De var ikke klar til at indsætte robotter og synes ikke, det var optimalt ift. sæsonkælvningen. ”Vi køber fri- hed ved sæsonkælvning i stedet for robotter” forklarer Maiken. I malkestalden er der god udsyn til køerne og malkerne tvinges til at bruge kroppen på forskellige måder for at undgå unødigt slid. Der er en enkelt returgang fra malkestalden, som giver et godt flow, og samtidig mulighed for at separere køerne let efter malkning.

 

Hvis Der Er Plads

Splitcalving
Maiken introducerede splitcalving for resten af familien, da hun så flere fordele i det. Splitcalving er en udvidelse af sæsonkælvning, hvor man i stedet for at få alle kalvene på én kort sæson, fås de over to sæsoner. Indenfor 2-3 år forudser de, at alle dyrene er omlagt til at kælve i perioden 1. august til 15. september eller 1. februar til 17. marts. For at opnå omlægningen hurtigst muligt, forventer de at sælge dyr i goldperioden eller inseminere med kødkvæg udenfor perioderne.
”Splitcalving kræver et fleksibelt system, hvilket vi synes vi har nu” kommenterer Maiken. De gamle bygninger ændres til dybstrøelse, og skal fungere som kælvningsbokse fremover, efterfølgende til kalve og kvier udenfor kælvningssæsonen. ”Hvis noget går galt, så rammer det os ekstra hårdt, når alle kælver over to sæsoner – det kræver meget af os, men det tiltaler os, at vi skal være ekstra skarpe” fortæller Johan.
”Ved denne produktionsform kan arbejdskraften optimeres og fodringen tilpasses bedst mulig, så vi ser kun fordele i dette system” forklarer Johan. Maiken supplerer ”Vi vil også gerne kunne holde ferie sammen som familie, hvilket vi nemt kan gøre i lavsæsonerne”. På sigt overvejer de forlænget laktation for at minimere opdræt samt det, at kalvene ofte kan være tids- krævende. De forventer at køerne kan malke 1,5 år pr. laktation – endnu en mulighed ved splitcalving.
For at køerne vil klare sig i systemet, så har Maiken og Jo- han også helt klare ønsker til den ko, som skal gå i deres stald. ”Den optimale ko for os har høje værdistoffer – det er dèt, vi bliver betalt for – samt god frugtbarhed, god sundhed og gode lemmer” forklarer Maiken. Johan supplerer ”Den gode ko er en laktations ko, som man ikke lægger mærke til før nu, fordi hun netop er blevet så gammel”.

Fremtiden
Både Maiken og Johan er opvokset på malkekvægsejendomme med fædre, som er særdeles politisk aktive indenfor landbruget, og det har altid ligget i kortene, at børnene skulle arbejde med malkekvæg. Derfor kunne man måske også tro, at de selv drømte om en politisk karriere. Det ligger dog ikke lige for da hverdagen er godt fyldt med deres tre børn; Eskild på 5 år, As- ser på 2 år og Sina på 6 mdr., og den nybyggede stald. På papiret er Maiken og Johan på delt barsel, men da Sina er lidt ekstra glad for mor i øjeblikket, så er det i praksis Maiken, som tager sig mest af hende. Tidligere har Johan brugt en del tid på hånd- bold, og for Maikens vedkommende gik der en del tid med he- ste, men dagligdagen snupper den fritid, som der måtte være ved siden af bedriften.
”Vi drømmer om et godt liv med en god hverdag, hvor der er tid til familien og optimere bedriften yderligere, så resultaterne flasker sig” fortæller Maiken og Johan enstemmigt. Der- udover går de med tanker om, at der skal laves et I/S med Steen indenfor få år – for så senere at kunne købe ham ud når tiden er til det – præcis som Steen gjorde med hans far.

Half Hero Spot, Quarter Size Image (1280 X 284) (20)

Kort om bedriften 

  • Mål om 450 malkende køer i september 2023
  • Ejes i dag af Steen Nørgaard Madsen
  • Ejer 180 ha og forpagter 100 ha
  • Laver selv lidt i marken såsom sprøjter, gøder og jordbearbejdning.
  • Splitcalving
  • Fedt: 404 kg (5,58%)
  • Protein: 295 kg (4,50%)