Billed 3

Vi gør det, fordi vi brænder for det

Et barmarksprojekt mellem Gørding og Holsted tager form, og inden længe startes den 60-pladser store Gea-karrusel op for de 1.550 køer, som indtager de spritnye faciliteter.

Det er Højvanggaard ApS, der står bag det store projekt. Et ApS som siden 2021 har haft Kasper Egegaard Nielsen med i ejerkredsen, som derudover består af hans far Jørgen og farbroren Jesper.

Fra skoleprojekt til virkelighed
Kasper er 29 år og uddannet agrarøkonom fra 2017, og det er blandt andet et tidligere eksamensprojekt, som i store rammer har vist sig at være meget realiserbart. For efter han havde været ude under fjerne himmelstrøg, vendte Kasper samme år hjem og blev en del af driften i faren og farbrorens selskab. Der kom en åbning som driftsleder, og dermed muligheden for at komme ind og tage del i ansvaret af mælkeproduktionen, som dengang bestod af 570 årskøer. En mulighed som Kasper er enormt taknemmelig for. Det gik ikke længe inden eksamensprojektet for første gang blev luftet for kreditorerne, og de første beslutninger frem mod en større udvidelse, blev sat i søen. – At blive en del af ejerkredsen samt at være en del af et så spændende projekt er jo i bund og grund Jørgen og Jespers fortjeneste. Det hviler jo på deres erfaringer, troværdighed og forretningssans, tilføjer Kasper.

Ny ejendom med gode muligheder
Miljø- og naturmæssige begrænsninger på ejendommen, hvor Kasper er vokset op, og hvor størstedelen af mælkeproduktionener koncentreret i dag, gør en udvidelse på stedet umulig. I processen om at finde en ejendom, som kunne rumme mulighederne, tyede Kasper til en af sine tidligere lærere, som hjalp ham med at få screenet nogle mulige ejendomme – én af dem er i dag blevet hjem for Kasper og hans kæreste Trine. Parret kan derfra følge opførelsen af de i alt otte individuelle bygninger fra gårdspladsen. Herunder et malkecenter, en opstartsstald, tre kostalde, en goldkostald, en kalve- og kælvningsstald og en bygning til sandvaskning og værksted. Uden de store udfordringer fik de screenet 1.000 køer på det nye sted, og med en kop på spisebordet illustrerer Kasper, hvordan de har prøvet at flytte bygningsmassen rundt, så der både blev taget hensyn til lugtgener og naturområder. En manøvreringsøvelse som viste sig at give plads til yderligere 550 køer. – Vi kunne tydeligt se nogle fordele ved at bygge til 1.550 køer i stedet for 1.000. Særligt på holdstørrelse og dermed fodring betyder mængden, at vi i højere grad forventer at udnytte kapaciteten og øge detaljegraden i foderplanen på holdniveau, fortæller Kasper.

Professionel hjælp
Kasper lægger ikke skjul på, at de under hele processen har været hjulpet rigtig godt på vej af fagfolk, kommune og lokalsamfund. Helt fra Kaspers indtrædelse i selskabet, har de ikke været bange
for at række ud for at få de nødvendige kompetencer ind til specifikke opgaver i processen. Her fremhæver Kasper også samarbejdet med både kommune og lokalsamfund, hvor de har følt en stor opbakning til byggeriet. Der er dog én ting, Kasper gerne ville have haft mere hjælp til: – Hvis jeg tænker tilbage, skulle jeg måske have allieret mig med en form for coach. Jeg kunne godt have brugt hjælp til at håndtere travlheden i processen, og heri min rolle som leder, når byggeriet har krævet meget af mig. Det har dog været en kæmpe styrke og hjælp, at vi har været 3 ejere, så vi har kunnet spare og dele opgaver imellem os, siger Kasper. I forlængelse heraf fortæller Kasper, at Trine faktisk har været en rigtig god sparringspartner. Hun har været med til at nuancerenogle problemstillinger og anskue dem fra en anden vinkel, som har været med til at give Kasper et andet perspektiv.

 

Billed 5

Fuld fart på X-Vik
Avlsrådgiver Emma Ømark har også spillet en vigtig rolle i planlægningen af den store udvidelse, som på nær af en indkøbt besætning på 300 køer, samt lidt indkøb af opdræt, bliver klaret med eget opdræt. For to år siden begyndte de at inseminere alle kvier samt 1. kalvskøer med kønssorteret. Sidenhen blev der også anvendt X-Vik hos 2. og 3. kalvskøerne ved de første to insemineringer. – Vi gav den gas og sprang ud i projekt ´fuld kvieproduktion´, også inden finansieringen var på plads. I værste tilfælde kunne vi jo bare sælge kvierne, fortæller Kasper. Det betyder også, at de eksisterende rammer er fyldt helt ud i dag, hvor koantallet er oppe på 725 årskøer.

Fra krydsning til Holstein
I mere end 15 år har Kaspers far og farbror haft rigtig gode erfaringer med krydsninger, særligt med det fokus at forbedre holdbarheden samt flere bløde egenskaber, som en effekt af krydsningsfrodigheden. Men med de rammer der bygges nu, tages der større hensyn til kokomfort, som Kasper forventer, at de rene holsteinkøer kommer til at kvittere bedst for. Det bliver også et byggeri, hvor ensartetheden bliver enormt vigtig for hygiejnen både i sandsengene, i karrusellen og gennem separationerne, forklarer Kasper om beslutningen om at stoppe med at krydse og gå over til ren Holstein. I mere end 15 år har Kaspers far og farbror haft rigtig gode erfaringer med krydsninger, særligt med det fokus at forbedre holdbarheden samt flere bløde egenskaber, som en effekt af krydsningsfrodigheden. Men med de rammer der bygges nu, tages der større hensyn til kokomfort, som Kasper forventer, at de rene holsteinkøer kommer til at kvittere bedst
for. Det bliver også et byggeri, hvor ensartetheden bliver enormt vigtig for hygiejnen både i sandsengene, i karrusellen og gennem separationerne, forklarer Kasper om beslutningen om at stoppe med at krydse og gå over til ren Holstein.

Vi vil tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere
Ejertrioen bliver da også spurgt ind til, hvorfor det skal være så stort, og som Kasper forklarer: – Det handler ikke om, at vi tænker, at det er den eneste måde at gøre tingene på i fremtiden. Tværtimod! Vi tror faktisk, at der er rigtig mange måder at gøre det på, men vi gør det her, fordi vi brænder for det, og bare synes, det er et rigtig spændende projekt for os, fortsætter Kasper. På medarbejderfronten håber Kasper også, at nye og moderne faciliteter med opholdsrum, spisestue, kontorer og omklædning til både damer og herrer kan være med til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

Snarligt gensyn med Højvanggaard
I løbet af marts måned forventes bygningerne klar til brug, og Kasper åbner endnu engang dørene op, så vi kan følge de første erfaringer fra det store byggeri samt flytning af de mange køer.