Brian Husted

VJ Sultan – supertyren fra Fattiggaarden

VJ Sultan er ny Jersey toptyr. Med +36 i NTM ligger den suverænt nummer et. Men når man spørger opdrætter Brian Husted Nielsen, er tyren egentligt bare blevet til ved et tilfælde.

 

Af avlsrådgiver Emil Mogensen

På Fattiggaarden ved Daugbjerg, vest for Viborg, bor Brian Husted Nielsen (39 år) sammen med sin kone og fire drenge i alderen fire til
elleve år. Brian der oprindeligt kommer fra Salling, hvor hans far havde 45 Jerseykøer, købte gården som et konkursbo i 2016. Gården fungerede som fattiggård fra 1880 - 1920, heraf gårdnavnet. Dengang arbejdede ca. 50 personer på går den for, til gengæld, at have et sted at bo og få mad på bordet. Rigtig meget har dog ændret sig siden. I dag er der et nyt stuehus fra 2018, og nye stalde er kommet til. På gården er der 250 Jerseykøer med tilhørende opdræt, som Brian passer dagligt sammen med tre fuldtidsansatte og to skoledrenge.

 

Toptyr ved en tilfældighed
Brian går, ifølge ham selv, ikke specielt meget op i avl udover at han avler efter sunde og holdbare dyr, der skal med virke til en høj livsydelse. En kollega anbefalede ham for tre år siden at starte med at genteste sine dyr. Dette viste sig at være en god beslutning. Inden for de sidste tre år har Brian solgt to kvier til VikingGenetics heraf moderen til VJ Sultan. VJ Sultan, en VJ Splash-søn, er et af mange gode resultater af gentest, VikingGenetics’ skyllearbejde og skylleprogram. Moderen til VJ Sultan, en VJ Hamlet-datter, blev købt ind efter, at gentestresultatet viste særdeles gode avlsværdier. Den dag i dag ligger moderen stadig med NTM +26. Moderen blev som kvie skyllet på Risbak. Dette resulterede i flere æg, som blev til drægtigheder, heraf fem levendefødte kalve, én kvie og fire tyre, der iblandt VJ Sultan. Gentestresultatet på VJ Sultan viste sig at ligge på et uhørt højt niveau, +36 i NTM, som vi inden for Jerseyracen ikke har oplevet før. Der vil
også højst sandsynligt gå en del tid, før vi oplever et lignende avlsmæssigt højdespring som dette igen. Helsøsteren er testet knap så højt og ligger med et NTM på +22. Den går i dag ved Niels Ulrik Andersen ved Nørre Aaby. Moderen til VJ Sultan blev desværre aldrig malkeko,
da den efter endt skylning blev drægtig, men aborterede og blev derfor udsat.


God sundhed og reproduktion
For Brian er det vigtigt, at sundheden og reproduktionen er i top, da en god ydelse og livsydelse ved køerne kommer heraf. ”Jeg har sand i sengene ved køerne, det er vi rigtig glade for. Det gør, at vi har et lavt celletal og næsten ingen yverbetændelser. Derudover er sandet også medvirkende til, at køerne har gode ben med kun få ben og klovproblemer. De seneste 12 mdr. er ingen af køerne behandlet for yverbetændelse i laktationsperioden. Hvis de behandles for forhøjet celletal, er det ved goldning”. Celletallet de seneste 12 mdr. har i gennemsnit været 138.000.


SenseHub og godt inseminørsamarbejde skaber værdi
Reproduktionen er også meget vigtig for Brian. Med hjælp fra SenseHub overvåges både køernes sundhed og reproduktion. ”SenseHub og en god dialog med vores inseminører, gør, at vi opnår gode resultater. Her kan jeg især mærke, at Viking giver mig merværdi udover almindeligt sædsalg”. Reproduktionseffektiviteten de sidste 12 mdr. har ligget på 0,36 ved køer (insemineringspct. 69 og drægtighedspct. 52) og ved kvierne 0,47 (insemineringspct. 75 og drægtighedspct. 63). ”Vi bruger X-Vik på ca. 50% af køerne med højst NTM, og Dansk Blåkvæg på resten af køerne. Ved kvierne inseminer vi 100% med X-Vik, derudover sælges ca. 25 kvier hvert år til levebrug”.


Håber på flere gode avlsdyr
Om der er en ny toptyr på vej fra Fattiggaarden, det må tiden vise. Brian håber på at avle nye kvier og tyre, som kan bidrage positivt til dansk Jerseyavl fremadrettet. Gentestene kan i hvert fald bruges til at finde de dyr med bedst genetik på gården. Dermed er der et bedre grundlag for at udvælge, hvilke køer og kvier man ønsker at avle kviekalve efter, og hvilke man med fordel kan inseminere med kødkvæg eller sælge videre til levebrug.

 

Om bedriften
• Brian købte gården i oktober 2016
• 250 årskøer
• Ydelse 10.517 kg EKM
• 830 kg fedt/protein (6,15% og
4,42%)
• Celletal 138.000 (12 mdrs. gns.)
• Reproeffektivitet 0,36 køer og 0,47 kvier
• 160 ha; dyrker majs, græs og vårbyg
• 2 x 12 malkestald
• Ansatte: Tre ukrainere og to skoledrenge

 

Goldkøer Og Kælvekvier I Velfærdsafdeling

Goldkøer og kælvekvier i velfærdsafdeling