Familien Høyer

En stærk kofamilie førte til rødbroget succes

En stærk avlsinteresse og flere generationer med skylninger har medført en rigtig stærk kofamilie med gode resultater for familien Høyer.

 

Af avlsrådgiver Mathias Hejlskov

En stærk avlsinteresse og flere generationer med skylninger har medført en rigtig stærk kofamilie med gode resultater for familien Høyer.
En anelse øst for Viborg, klos op ad hovedvejen mellem Viborg og Randers, skyder de store flotte staldbygninger fra Porsmosegaard tydeligt frem i landskabet. En veldrevet bedrift med produktion i centrum og styr på tingene. Anden generation på gården er familien Høyer bestående af Johan, Mette og deres tre børn. Familien har siden 2015 været alene om bedriften, efter de fra 2000-2015 havde et I/S med Johans far. Samarbejdet startede for Johans vedkommende i år 2000 med 180 køer i en ny stald. Med løbende moderniseringer og udvidelser består bedriften i dag af 630 årskøer + opdræt. I 2000 blev en karrusel også sat ind, som holder godt ud og fortsat malker. En karrusel som ifølge Johan fortsat kører upåklageligt og har mange år endnu. I 2017 blev der udvidet med bedre forhold for løbekvier, drægtige kvier og goldkøer med en ny stald, mens de mindste kvier fortsat er placeret på en naboejendom.

 

Johan giver altid sin vurdering før inseminering
En grundlæggende interesse i avl, der blev videregivet fra Johans far Finn til ham selv, har resulteret i, at der altid har været passion for avl og stor bevidsthed om, hvilke tyre der anvendes i besætningen. Tyrene der anvendes, udvælges i tæt samarbejde med avlsrådgiver Henrik Schøler og ingen køer insemineres, uden Johan har været inde og give sin vurdering. Koen der avles efter i besætningen, er en middelstor ko med god bredde, der er så komplet som muligt. Mest i fokus er gode malkeorganer i god balance, der er nemme at tilgå i karrusellen. Yderligere er Johan meget opmærksom på ikke at avle efter for rette haser.

 

VH Co Pred er seneste skud på en succesfuld stamme
VH Co Pred er seneste skud på stammen fra Porsmosegaard af tyre. Den rødbrogede tyr er et resultat af en succesfuld skylning på en MercurioPR-kvie med 11 Drægtigheder til følge. Moderen kælver snart anden gang og har afsluttet første laktation med lige knap 1.000 kg F+P og en kåring i første laktation på 83-84-86 og 85 i helhed.


En stærk ko familie
Familien bag VH Co Pred er en familie, der står tydelig i erindring for familien Høyer. En kofamilie, der kan spores helt tilbage til en ganske særlig ko. En ko efter tyren Ramos, der startede det hele. Koen går på gården under navnet ”Ramosine”. En skylning på denne ko satte
gang i en række af skylninger, på flere af de efterfølgende generationer, helt frem til i dag. Familien udviser også en masse holdbarhed i form af at tyrens mor, mormor og oldemor, fortsat producerer i besætningen. Kendetegnende for familien står helt klart for Johan: ”De har alle leveret mælk med meget høje procenter”, kommer det straks.

 
Rødbroget genetik
Kigger man ud over stalden, møder man også nogle rød/hvide nuancer, der blan der sig i mængden. Johan påpeger da også, at han synes, det er sjovt at have lidt farvespil i stalden. Han tilføjer dog, at det ikke er et decideret avlsmål. Han anslår, at otte til ti procent af de fødte kalve lige nu er rødbrogede.


En fjern slægtning
Går vi helt tilbage til den omtalte Ramos-ko igen, møder vi en fjern, men velkendt slægtning til VH Co Pred, i form af en tidligere toptyr i avlsprogrammet, nemlig VH Bynke hvis navn for mange nok virker bekendt, og hvis genetik temmelig sikkert kan spores i de fleste besætninger i dag. VH Bynke, der er født tilbage i 2010, opnåede i sin tid tæt på 9.000 malkende døtre. Han har dog ikke helt forladt bedriften. I et glas på staldkontoret står tyrens testikler i sprit til ære og minde. ”Det er jo i dem, pengene er”, siger Johan med et smil, da
snakken falder på dem. Skindet fra tyren fandt også vej tilbage til Porsmosegaard.


Fremtidsperspektiver
I betragtning af at Johan og Mette har mange år foran sig endnu på Pormosegaard, er det ikke fordi, der er de store udvidelsesdrømme for familien. ”Vi er rigtig godt tilfredse med det, vi har i dag”. Med placeringen lige uden for Viborg giver det et stigende tryk fra byen
samt en øget kamp om jorden i det kotætte lokalområde. Fokus på bedriften er at producere så meget mælk som muligt i de eksisterende rammer - og så på godt jysk bare se, hvad der sker.

Article Entry Spotreference Image (726X330 Px) (22)

MercurioPR-datter fra Johan Høyer. Mor til VH Co Pred.