Article Entry Spotreference Image 726X330 Px 1

Vejen til god økonomi ligger i værdistofferne

På bedriften hos Dorthe og Bo Skovbjerg Nielsen, Børglum fornemmer man en travlhed, idet Hjørring Dyrskue og et sølvbryllup er nært forestående, alligevel var der plads til en snak om det nyopstartede NTM udvalg i Holstein regi, som Bo er medlem af.

Hjemme på bedriften hos Dorthe og Bo Skovbjerg Nielsen nær Børglum fornemmer man en travlhed, idet Hjørring Dyrskue og et sølvbryllup er nært forestående, men alligevel var der plads til en snak om det nyopstartede NTM udvalg i Holstein regi, som Bo er medlem af.

Straks man træder ind på bedriften fornemmes en interesse for avl, og snakken imellem avlsrådgiver Nanna Hammershøj og Bo Skovbjerg går lystigt, hvor afstamninger, rangeringer og NTM niveau diskuteres. Den seneste solgte tyr fra besætningen, VH Samus (VH Sheik P x VH Prada), er netop kommet med +35 i NTM i sidste avlsværdi beregning.

Avlsmål
Bo's interesse for avl fornægter sig ikke og der er klare holdninger til, hvilken Holstein ko han ønsker i sin besætning og i hvilken retning racen skal gå. I samarbejde med Vikings avlsrådgiver, Nanna, får han lavet inseminerings- plan, som sørger for de rigtige kombinationer. Der anvendes de højest mulige NTM tyre, men enkelte tyre fravælges insemineringsplanprogrammet pga. minimumskrav til tyrene.
”Man kan sagtens kombinere værdi- stoffer med eksteriør og NTM” fortæller Bo, hvilket moderen til VH Samus er et glimrende eksempel på. Nanna supplerer ”Bo har taget stilling til, hvilke køer han ønsker at have i sin besætning. De er ensartede og der er ingen dårlige køer i besætningen”. For år tilbage blev insemineringsplanen tilrettet, så besætningen havde ekstra fokus på køernes foryver, hvilket nu ses på 1. lakt. køerne, hvor den målrettede indsats tydelig kan ses og mærkes i dagligdagen.

Dorthe og Bo genomisk tester alle de- res dyr og har været med helt fra starten. Der er solgt kvier til VikingGenetics, men de skyller også gerne selv, hvis det er en ko-famillie, som Bo selv tror på. Alle 1. laktations køerne i besætningen kåres. Generelt fornemmer man en besætning, som er meget tro mod det system, vi har i Norden, og en ejer der ønsker at bidrage til fællesskabet. ”Vi ser en stor sammen- hæng mellem den genomiske test og kåringen ved 1. laktation” pointerer Bo og fortsætter ”Det er vigtigt med en god referencegruppe, så sikkerheden på de genomiske test med tiden øges, og virkelig kan bidrage til fællesskabet”.

Procenterne er vigtige
”Det er ikke farligt at bruge en tyr med lavt M-indeks, hvis blot procenterne er der” forklarer Bo. Mange har den opfat- telse, at en tyr med lavt M-indeks og høje fedt-og proteinprocenter vil avle køer med lavere fedt- og proteinprocen- ter end en tyr, der har højt M-indeks og samme niveau for fedt- og proteinpro- centerne. Bo fortsætter ”Koen bruger samme mængde energi til at producere 1,5 kg laktose, som hun bruger på at producere 1 kg protein, så vil jeg helst have protein”.
"Udover at det jo gavner mig økonomisk, giver det ingen mening at trans- portere vand rundt, når man tænker på klimaet". Mængden af laktose er jo et udtryk for mængden af vand i mælken, og derfor vil jeg gerne producere mindst muligt laktose.

Article Entry Spotreference Image (726X330 Px) (2)

NTM Udvalget
I de sidste 15 år har Bo været i bestyrelsen for Dansk Holstein, og det seneste år har han siddet som næstformand. Det er i kraft af hans bestyrelsespost, at han er kommet med i det nye NTM Udvalg, som netop har haft det første møde i juni. Her blev Bo Skovbjerg valgt som formand og Asger Ladefoged som næst- formand.
NTM Udvalgets formål er bl.a. at sikre og bidrage til udviklingen af NTM, samt arbejde for en bedre forståelse af NTM og sikre at den danske Holstein-ko er verdensførende. Dette arbejde lå tidligere i Dansk Holstein, men er nu flyttet over i NTM Udvalget, som består af 12 folkevalgte – seks fra Dansk Holstein og seks fra VikingDanmark, heraf er tre fra de respektive bestyrelser, mens de reste- rende er fra Avlsforum eller Repræsentantskabet. ”Udvalget er nedsat for at samle alle aktører der arbejder med avl i Danmark samt repræsentere den diversitet, som naturligvis også er Holstein besætningerne imellem. Vi vil gerne have, at produktionsbesætningerne, hvor økonomien har det største fokus, også bidrager til avlsmålet” forklarer Bo. Udover de 12 folkevalgte så bistås udvalget af en ansat fra hhv. Dansk Holstein og Viking- Danmark samt den raceansvarlige med- arbejder i VikingGenetics og en SEGES medarbejder, som er ansvarlig for opfølgningen på avlsudviklingen.
Udvalgets vigtigst opgave er, at delta- ge i Dansk Holsteins Avlsforum og lytte til de ønsker og forventninger, som medlemmerne har, for grundstenene kommer stadig fra dem, som malker køer hver dag. Udvalget er dermed ansvarlige for Dansk Holsteins avlsmål, herunder drøfte fremtidige avlsmål på baggrund af en bred forankring i Dansk Holstein og VikingDanmark, og indstille avlsmålet til NAV. Samtidig skal de sikre et bredt udvalg af tyre med godt NTM og arbejde for at alle tyre anvendt i Danmark har NTM. ”Der har ikke tidligere været et udvalg, hvor alle aktører omkring den Nordiske Holstein ko er repræsenteret. Vi har en unik mulighed for at skabe en bedre forståelse mellem os mælkeproducenter og dem, som arbejder med avl til daglig” forklarer Bo, og fortsætter ”Vi skal arbejde på, at udbrede forståelsen af NTM, da det er et solidt og gennemarbejdet økonomisk totalindeks, som vi alle kan være stolte af”.
”Jeg synes det er vigtigt at fastholde det nordiske indeks trods et europæisk samarbejde – og her giver NTM Udvalget rigtig god mening” afslutter Bo.

Article Entry Spotreference Image 726X330 Px 1

Fakta om bedriften 

  • 250 Holstein køer
  • Malker to gange om dagen
  • Der fodres efter høje procenter, med 2/3 græs og 1/3 majs, samt Bergafedt i rationen
  • 140 ha med græs og majs
  • Har de sidste 10 år avlet målrettet efter høje fedt- og proteinprocenter
  • Der anvendes X-Vik og kødkvæg i besætningen
  • 12 tons mælk til mejeriet 
  • Fedt: 552 kg (4,45%)
  • Protein: 451 kg (3,56%)