Genomisk Test Tages Ved Øremærkning

Genomiske tests falder i pris
– men hvilken forskel gør det for dig?

Det er nemt at forstå argumentet for genomisk test, når vi tænker på gevinsten for hele racen, og kvaliteten af data. Større referencegruppe, og sikrere avlsværdital. Men hvad får du ud af det? Hvorfor giver det mening for dig at betale for at teste dine dyr?

Genomisk testning vinder indpas i kvægbruget – p.t. tester 25 - 30% deres dyr. VikingDanmarks bestyrelse har taget en progressiv beslutning for at skubbe på udviklingen. De har sænket prisen fra 160 kr. pr. test til 130. kr. pr. test. En øget testrate gør en masse godt
for fællesskabet. Men det gør også noget godt for dig, for det gør dig i stand til at træffe mere præcise avlsmæssige beslutninger.
   I den traditionelle avlsmæssige tænkning, siger vi som tommelfingerregel, at et dyrs avlsmæssige niveau er et gennemsnit af forældrenes niveau. Det er også rigtigt – som tommelfingerregel. Men som du ved fra avlsfagene på landbrugsskolen, er avlsværditallene for en gruppe helsøskende fordelt på en normalfordelingskurve. Det vil sige at der er nogle dyr, der vil være dårligere end forældrenes gennemsnit, nogle vil være bedre.
   Genomisk test gør det muligt at identificere disse ”anomalier” (dyr i ekstremerne af spektret) med større sikkerhed. Det betyder, at det bliver nemmere for dig at se, hvilke dyr du skal avle videre på, og hvilke der skal insemineres med kødkvæg, sælges osv.
   SEGES lavede en analyse med netop genomisk test versus selektion baseret på forældrenes gennemsnit, og du kan se resultaterne i tabellen.
   Som du kan se, præsterer gruppen af genomisk testede dyr bedre end gruppen valgt på baggrund af forældregennemsnit. Ved at bruge genomisk test som et værktøj i din avlsstrategi, undgår du altså at avle videre på de ”forkerte” dyr, og højner derved dit dækningsbidrag.

 

Genomisk Test Tabel