Ventilatorer Der Trækker Luft Til Staldsystemet

Store ventilatorer trækker luft gennem hele staldsystemet

Viking-genetik succes på amerikansk farm med
3.500 køer og 48 robotter

Bosma familien er en super ambassadør for Viking og Vikings avlsstrategi og -filosofi – innovative kvægavlere med passion og imponerende resultater, og så i en skala, der er langt fra normen i Danmark.

 

Af senior breeding manager hos VikingGenetics Peter Larson

Hvorfor robotter i USA?
Gennem de seneste fem til syv år har robotmalkning haft storfremgang i USA. Dette skyldes specielt tre faktorer:

• Mangel på arbejdskraft
• Stærkt stigende lønninger
• Lely (og andre) har etableret produktion i USA

 

Robotter indgik da også i overvejelserne da Jeff Bosma, Maplegrove i Oregon, for ca. tre år siden besluttede at ekspandere. Jeff har 3.500 Jerseykøer på Maplegrove, og har gennem de seneste godt 10 år hovedsageligt anvendt VikingJersey. VikingJersey passer særdeles godt til de forudsætninger, der produceres under i Oregon, hvor flere mejerier betaler mere for fedt end for protein. Umiddelbart var planen at fordoble besætningen i Oregon eller etablere ny besætning i nabostaten Washington. Men i Midtvesten manglede der mælk, og Jeff fik et godt tilbud på at etablere sig langt ude på prærien. Sønnen Brant havde netop afsluttet sine landbrugsstudier i området, og han har nu ansvaret for driften af den nye farm, Orland Ridge, med 3.500 køer
og 48 robotter.

 

16 grupper med godt 200 køer og tre robotter i hver – i én stald
Stalden er meget overskuelig og stor – så stor at de små ”golfbiler” er meget værdsatte af de 15 medarbejdere. Logistikken er særdeles god. Dyr flyttes på bestemte ugedage. Goldkøer og kælvningsafsnit er placeret i et separat afsnit af stalden, hvor der er mest lys. Management er helt i top og produktionen er på 28 - 30 kg mælk, med 5,8% fedt og 4,0% protein pr. ko pr. dag, men mælkeprisen er dog lidt lavere end i Oregon. Stalden er kun åben i én side og modsatte side består af store ventilatorer, som trækker luft igennem hele systemet.

 

400 Aberdeen Angus embryoner implanteret pr. måned
Alt opdræt formes på de højest rangerede kvier på hjemfarmen Maplegrove, og alle køer på Orland Ridge gøres drægtige med Aberdeen Angus. Størstedelen af køerne får p.t. implanteret Aberdeen Angus embryoner (400 pr. måned), som købes for mellem 50 og 100 $ pr. styk. På denne måde hæves værdien af kalven væsentligt, da kødkvæg x Jerseykrydsningskalve langt fra er så attraktive som renracede Aberdeen Angus. Den lave pris på embryoner skyldes måden de produceres på. Firmaet som laver embryonerne, Trans Ova, har aftale med slagterier om, at de må udsuge umodne æg af Aberdeen Angus slagtedyr. Æggene bringes til laboratorier, modnes færdige og befrugtes ved ”reagensglasmetode", IVF. Tyrene, der anvendes til befrugtning, er blandt racens bedste, mens der ikke fokuseres på den avlsmæssige værdi af donor. Bosma familien er en super ambassadør for Viking og Vikings avlsstrategi og -filosofi. Innovative kvægavlere med passion og imponerende resultater.

 

Derfor vælger Bosma familien at bruge Vikings Jerseytyre
En væsentlig årsag fra start var at mejeriet som aftog mælken fra Maplegrove, ”Tillamook Cheese Factory”, hævede prisen på fedt, til et niveau højere end prisen på protein, tilbage for 10 - 12 år siden. Jeff Bosma valgte derfor at forsøge sig med tyre fra Viking. Resultaterne var særdeles gode og procenterne i mælken steg til tæt på niveauerne i Danmark. Men, - derud over oplevedes også en betydelig forbedring af frugtbarheden, sundheden og holdbarheden i besætningen. Dette tilsammen resulterede i en beslutning om primært at anvende VikingJersey. Da inseminering og reproduktions-arbejde på Maplegrove udføres af den lokale inseminør, som er ansat af et af de store amerikanske avlsselskaber, købes en mindre del af sæden herfra. På sigt er målet at inseminere selv, og derefter udelukkende at anvende VikingJersey. Erfaringerne med køernes eksteriør er også meget, meget positive. Dette var lidt af en overraskelse for Jeff, da Vikings tyre omregner meget dårligt til amerikanske avlsværdital, specielt for eksteriør egenskaber. Af samme grund offentliggør vi ikke genomiske avlsværdital på VikingJersey tyre som er testet i USA, men venter til tyrene er døtreafprøvede. Dette giver et betydeligt sikrere billede af hvorledes tyrene avler. Vikings tyre som er døtreafprøvede i USA klarer sig ekstremt godt i
konkurrence med Nordamerikanske tyre, når vi sammenligner renracede Jerseytyre. Den nye dagsorden i kvægavl, med øget fokus på effektivitet, emission og ressourcebevidsthed, passer fint i strategien på Maplegrove, hvor al grovfoderproduktion er afhængig af vanding og hvor transportomkostninger er store. Bosma familien er en super ambassadør for Viking og Vikings avlsstrategi og -filosofi. – Innovative kvægavlere med
passion og imponerende resultater.