PCR Test Og Scanning

PCR-test giver svar på, om koen har en yverinfektion,
der kræver behandling inden goldning

PCR-testen laves på mælkeprøven for at sikre, at koen ikke har en yverinfektion, som kræver behandling inden goldning. Behandles infektionen inden goldning er der større chance for, at koen går ind i næste laktation med gode muligheder for lavt celletal og en højere ydelse. 

 

Af konsulent fra Data- & Ydelsesservice Isabella Hansen

Yverinfektioner koster ydelse
Når koen har en yverinfektion, bruger den kræfter og ressourcer på at bekæmpe infektionen, hvilket koster på ydelseskontoen. Derfor giver det god mening at teste koen inden goldning, så der er mulighed for at behandle, og koen kan starte op på en frisk efter kælvning. Forudsætning for en lovlig goldbehandling er, at der foreligger en mælkeprøve af den enkelte ko med fund af yverpatogener. Mælkeprøvens resultat er gyldig i 42 dage fra den dag, mælkeprøven er udtaget. Dog er der ifølge bekendtgørelsen af juni 2021 mulighed for at køer, som har haft over 200.000 i celletal på to ydelseskontroller indenfor de sidste fire måneder før goldning, kan blive goldbehandlet med antibiotika, uden der bliver udtaget mælkeprøver.


Ikke nødvendigt at teste køer med celletal under 100.000
Når der foretages PCR-test laves der en tilmelding i DMS. Her kan man vælge hvilke dyr, der skal testes ud fra goldperiodens længde, hvor der tages forbehold for forventet kælvning. Derudover kan man vælge hvilke køer, der skal testes ved at bruge de foregående celletalsmålinger fra ydelseskontrollen som retningslinje for, hvilke køer der skal testes. Køer med celletal på under 100.000 bør ikke nødvendigvis testes.


Test for op til 16 forskellige bakterier
Når man bestiller en PCR-test, er der mulighed for at teste for 16 forskellige bakterier, som enten kan være relateret til smitte mellem dyrene eller som er miljømæssige bakterier, som kan skabe infektioner i yveret (se tabellen for navn og årsag beskrevet i DMS). Ud fra testens resultater kan der skabes et billede af besætningens sundhed og gives et pejlemærke for, om der er nogle managementmæssige udfordringer, som der bør tages fat om i forhold til de miljømæssige bakterier, der findes i mælken.

Resultat For PCR Testen Vises På Listen PCR Resultater I DMS

Udvælg din teststrategi
For at få den bedste værdi ud af at bruge PCR-test i forbindelse med ydelseskontrollen, skal man i besætningen udvælge en teststrategi, som giver mening for besætningen i forhold til goldningsperiode og for at få den bedste opstart ind i en ny laktation. Der kan f.eks. være hensyn som goldperiodens længde, tidspunktet for ydelseskontrol inden goldning og opfølgning efter kælvning for at undgå forhøjet celletal ind i næste laktation. Det kan ydermere variere fra besætning til besætning på baggrund af blandt andet behandlings- og goldningsstrategi. Når man kender til sin teststrategi, har man mulighed for at tilvælge automatisk udpegning i DMS til dyr, der skal have foretaget en PCR-test inden goldning. Køer kan udpeges automatisk fra 47 dage før goldning til og med 15 dage før forventet kælvning.


Se efter de køer, der ikke er stjernemarkerede
I DMS bliver du præsenteret for CT-værdierne i tal. Hvis værdien er over grænseværdien, markeres det med en stjerne, hvilket betyder, at der ikke er udfordringer. Står der derimod en værdi, kan det betyde, at der skal foretages en behandling af dyret. Derudover kan du, hvis du holder musen hen over værdien, få en lille tekst frem med navnet på bakterien samt en lille forklaring om, hvor bakterien trives. Denne oplysning giver mulighed for at få en viden om, hvor man skal sætte ind, særligt hvis man har mange køer, som ved PCR-test får CT-værdier under grænseværdien på en specifik bakterie eller på en specifik type af bakterier.


Ko-ID'et er vigtigt
En af de vigtigste parametre for at få brugbare resultater i besætningen er, at der er styr på Ko-ID i besætningen. Ikke kun på kontroldatoen, men på alle dage. For at vide at det resultat man får ud af diverse test, som kan foretages via ydelseskontrollen, er det meget vigtigt at have styr på, at mælken i
prøveglasset kommer fra den rigtige ko. Det kan f.eks. gøres ved at sikre, at Ko-ID og transpondernummer er kodet korrekt sammen, og denne praksis er vigtig for, at man får maksimalt ud af sine ydelseskontroller og PCR-tests.

 

Hvad er en PCR-test?

Når man laver en PCR-test opformeres de forskellige DNA-stykker, som findes i mælken, og dermed har man mulighed for at finde CT-værdien for DNA-stykkerne. CT-værdien beskriver, hvor meget virusmateriale, der findes i en mælkeprøve. Altså hvor mange gange PCR-maskinen skal køre, for at mængden af virusmateriale når en vis grænseværdi. PCR-test er en akkrediteret metode, som er godkendt af FVST, hvorpå man undersøger mælken for diverse bakterier, som kan forårsage infektioner i yveret

Fordele ved en PCR-test i forbindelse med YKTR:
  • Ingen ekstra arbejde til prøveudtagelse
  • En sikker metode
  • Kan bruges på en konserveret mælkeprøve
  • Tester for mange bakterier
  • Direkte svar i DMS
Tabel Som Viser Bakteriens Navn, Forkortelse I DMS Samt Hvor Bakterien Typisk Trives