Nye Tal Fra Ydelsesservice

Landsresultatet for ydelseskontrollen 2022-2023

Fedt Og Protein

Landsresultatet for ydelseskontrollen 2022-2023

Den gennemsnitlige mælkeydelse er steget med 126 kg mælk. Kg fedt er steget med 9 kg, mens kg. protein er steget med 8 kg. Det giver samlet en stigning på 17 kg værdistof, hvilket er markant højere end sidste år. Fokus er fortsat på højere stigning i værdistof og ikke at producere mere ”vand”. 853 kg fedt plus protein er en meget flot ydelse, og viser at fokus på værdi-stof i NTM virker.

853 Kg Fedt Og Protein

Validerede data på ko-niveau sikrer fremgang

En af nøglerne til denne strategi er måling af værdistof på ko-niveau. Det er derfor meget vigtigt, at vi fortsætter med den store opbakning, der er til Ydelseskontrollen. Det at vi fortsætter med disse analyser og målinger med en høj sikkerhed, sikrer maksimal fremgang for den enkelte bedrift og erhvervet som helhed.

Danmark foran på indholdsstoffer

Det skal nævnes at de lande vi sammenligner os med, har en høj mælkeydelse - men ikke med samme mængde indholdsstoffer.
Ydelsesresultatet for 2022-2023 blev 853 kg. fedt + protein. Det er en meget flot fremgang på hele 17 kg. værdistof sammenlignet med sidste år. Ydelsen stiger med 192 kg EKM, og en gennemsnitlig driftsenhed i Danmark har nu en ydelse på 11.310 kg EKM.

126 Kg Mælk

Fald i køer og driftsenheder

Der er 114 færre driftsenheder sammenlignet med året før. Tilbagegangen er helt på niveau med sidste år.

Antallet af køer er faldet med cirka 5.000. Antallet af køer har lagt stabilt omkring 500.000 køer i flere år. I år er antallet for andet år i træk under 500.000 køer. Antallet har dog kun rykket sig med få tusinde køer de sidste 20 år.

 

Stigning i medlemmer i Ydelseskontrollen

Andelen af danske køer i ydelseskontrollen er stabilt og er cirka 92% ud af den samlede malkekvægbestand opgjort i Danmarks Statistik. Niveauet er et procentpoint højre end forrige år.

Størrelsen af driftsenhederne er fortsat stigende, og den gennemsnitlige driftsenhed har nu 260 køer, hvilket er en stigning på 12 køer. Gennemsnitsstørrelsen er steget med hele 100 køer på 10 år.

Gennemsnitsydelsen2022 23