Ser du brunsterne….?

Nogle dyr udviser blot brunst i 4-5 timer. Derfor gælder det om at være skarp, når en ko i brunst skal udpeges.

Timing er et kodeord, når det gælder om at opnå en succesfuld insemination. Derfor er det afgørende at kunne identificere, hvilke køer der er i brunst. Nogle køer har en svag brunstadfærd, derfor kræver det i nogle tilfælde et skarpt øje og et godt håndværk for at kunne vurdere, hvorvidt en ko er i brunst – mens det andre gange er tydeligt.

Når en ko skal insemineres, er det en forudsætning, at hun udviser tegn på stående brunst, så hun opdages i flokken og bliver taget fra til inseminøren. Der er flere vigtige tegn på brunst:

  • Klar, trådtrækkende slim fra skeden
  • Koen står stille ved opspring fra andre dyr i flokken
  • Øget opmærksomhed og aktivitet
  • Nedsat ædelyst

 

Derfor kommer brunsttegn

Brunsttegnene kommer på grund af det hunlige kønshormon østrogen, som udskilles fra æggestokken, når et æg er klar til befrugtning. Vil du have det bedste resultat ved inseminering, er det nødvendigt at flere af disse tegn er til stede samtidig.

Det lyder jo relativt simpelt, ikke? Og det er det også, i teorien. Vores problem opstår i, at perioden hvor koen udviser stående brunst er relativt kort. Gennemsnittet er 12-14 timer, men nogle dyr udviser brunst så kort som 4 - 5 timer. Yderligere ved vi, at cirka 70 % af opspring sker i perioden mellem kl. 18 og kl. 06, og de fleste mellem kl. 22 og 04, altså i perioder, hvor der typisk ikke er megen observation i besætningen.

 

Tips til brunstobservation:
  • Afsæt tid til brunstkontrol (minimum 30 min. 2 - 3 x dgl.)
  • Find de rigtige tider til brunstkontrol (bedst tidlig morgen og sen aften)
  • Aftentur uden for normal fodringstid
  • Gå ubemærket
  • Lav gode notater
  • Se også efter andre adfærdsændringer

 

Lidt hjælp

Selv dygtige landmænd kan få brug for hjælp, når målet er at opdage køer i brunst rettidigt. En af de måder kvægbrugere i dag kan få en hjælpende hånd er via digitale løsninger som SenseHubTM.
I SenseHubTM bliver koens ædetid, drøvtygning, åndedræt og bevægelses adfærd målt og anvendt til at give alarmer og danne rapporter, og man kan se en alarmliste over dyr, som er i brunst.
Også mindre besætninger kan have glæde af SenseHubTM, der nemt kan tilpasses den enkeltes besætningsbehov.

Det har altid været en stor del af kvægbrugerens håndværk at kunne identificere, når en ko er i brunst. Som beskrevet er dette dog ikke altid nogen nem opgave, hvorfor det kan være en god idé at få hjælp. Og det kan som nævnt være en god investering, da netop det at kunne spotte brunsttegn og derved udpege de brunstige køer er fundamental for en god reproduktion.

Derfor spørgsmålet: Ser du brunsterne…?