Allflex Låge

Separationslåge bliver del af nyt malkestaldsanlæg

Ifølge kvægbruger Henrik Bjærre Jakobsen er det en markant fordel, at Vikings separationslåge bruger SenseHub-transponderen til at sortere med.

Midt i oktober indviede Henrik Bjærre Jakobsen sin nybyggede malkestald. Den erfarne kvægbruger har tænkt flere elementer ind i malkeprocessen så at sige. Når køerne forlader malkestalden, passerer de således en separationslåge, og alt efter om de skal efterses i klovene, sendes til slagtning eller måske slet ingenting, bliver de sorteret og sendt i hver deres retning. I tilknytning til lågen har Henrik Bjærre Jakobsen etableret forskellige folde  med forskellige funktioner. En af foldene har dybstrøelse og er til de køer, der har brug for lidt ekstra ro og velvære. ”Velværsbåsen” har han derfor døbt den.  

Ifølge Henrik Bjærre Jakobsen var det helt indlysende at tænke separation ind fra starten.

- Jeg kunne godt sende fire-fem mand ud at lede efter en ko manuelt, men det her er meget lettere. I hvert fald når man har mange køer, siger han.

Henrik Bjærre Jakobsen Ny

Kvægbruger Henrik Bjærre Jakobsen

Bliver ikke tabt
Det var heller igen svær beslutning, at det var Viking, som skulle levere separationslågen.

- Lågerne fra Viking afskiller sig, fordi de ikke sorterer på øremærket men via transponderen. Chippen i øremærket er meget lille og skal læses meget præcist, hvis det skal virke. Køerne kan også nemmere tabe et øremærke end en halsrem med en transponder på, siger Henrik Bjærre Jakobsen og tilføjer:

- SenseHub-transponderen giver et signal op til separationslågen, når den er i boksen, og det er et meget præcist signal, så koen bliver læst, når den går igennem. Idet jeg også lige har købt det nye SenseHub fra Viking, var det oplagt at benytte Vikings separationsløsning også. Separationen kan styres via app eller computer eller helt automatisk. Hvis jeg eksempelvis indtaster, at alle køer med afvigende aktivitet eller drøvtygning skal separeres fra, bliver de det.

- Og jeg har fra flere landmænd hørt, at sortere man med øremærket, så fungerer det i 90 procent af tilfældene. Men det er ikke godt nok. Så er der jo ti procent, der ikke bliver sorteret. Med transponderen skulle 99 procent bliver sorteret korrekt, slår Henrik Bjærre Jakobsen fast.

Bedrift ved Skjern:

  • Ejet af Henrik Bjærre Jakobsen
  • Antal årskøer: 370
  • Årsydelse pr. ko: 13.360 kg EKM
Img 2516 Ny