Sænk Alder Ved Første Kælvning 152A4382 Srgb Web

Sænk alder ved 1. kælvning via systematik og teknologi

Vær åben overfor alternative løsninger og sæt reproduktionsarbejdet i system.

Optimal kælvningsalder hos en 1. kalvs ko har alle en holdning til, men fakta er, at mange kan tjene penge ved øget fokus, der sænker alderen. De praktiske erfaringer med de teknologiske løsninger på markedet er gode og effektive.

Fokus betyder samlet set: Færre taberkvier, som udsættes for tidligt (læs evt. artikel herom i blad nr. 3, april 2019), lavere
produktionspris og evt. flere salgsegnede kvier.

 

Optimal kælvningsalder

Det er forskelligt fra bedrift til bedrift afhængigt af strategien for tilvækst i kalve- og kvielivet. Nogle synes, det er svært at få tilstrækkelig tilvækst på kvierne i afgræsningssæsonen og at få insemineret rettidigt. Og ja, det er ikke så let som ved en vinterfodring, men det må ikke blive en sovepude til accept af en kælvningsalder, der ligger 1-2 mdr. højere end planlagt. Generelt viser data en stor spredning uanset race – se tabellen.

 

Hvad kan tiltagene være?

Flere har allerede taget teknologiløsninger til sig. Kobler man disse teknologier til ændrede arbejdsgange, vil det gøre insemineringer i løbet af sommeren lettere. Dermed afhjælpes pukler af kvier, der kælver samtidig.

Preben Madsen, Løgumkloster, har via et heatime-anlæg med kraftig antenne kunnet sikre, at løbekvierne, der afgræsser tæt på kostalden, kan anvende samme anlæg.

–Det har sikret insemineringer hele sommeren, og dermed et fast flow af kvier til koflokken, siger Preben, og pointerer, at det faktisk også er dejligt med det tætte opsyn af kvierne.

Resized 20200318 172433 Srgb Web

Søren Madsens anlæg er klart til at gøre en forskel på reproduktions-resultaterne i endnu en sæson i marken. Foto: Jens H. Madsen.

Søren Møller, Skærbæk, har et særskilt anlæg siddende i kviestalden. Han har med øget systematik og fokus i afgræsningssæsonen fået sænket gns. alder for startinseminering med 1,5 mdr. indenfor de sidste 12 mdr.

–Systemet hjælper mig med observationen, og det er godt, når kvierne ikke går samme sted som køerne. Jeg skal så blot sørge for at få dem insemineret, og skifte flokken af kvier løbende i sommermånederne, udtaler Søren.

Er man i den situation, at kvierne ikke kan gå tæt på en eksisterende bygning, kan andre løsninger også findes.

Hos Søren Madsen, Lundby, er SenseHub-anlægget gjort mobilt (placeret på en trailer), så det flyttes med kvierne ud på marken
og følger dem rundt ved foldskifte. Anlægget med en mobil router har en rækkevidde på op til 200m X 500m. Strømforsyningen har ikke været et problem med en god lang ledning.

–Sikkerheden har været altafgørende for os, og den har vist 100 pct. brunst, udtaler Søren. Han har erfaret, at sæsonkælvninger og inseminering af 600 kvier inden for få uger også er muligt, når dyrene er på græs.

Hos Søren transporteres kvierne, der er i brunst, hjem til stalden for inseminering. Men med en mobil fangefold, kan du lave en aftale med inseminøren, så du slipper for yderligere transport af kvierne.

 

Tag udfordringen op

Tag udfordringen op og sæt fokus på kælvningsalderen! Der er ingen faglige argumenter for, at storracede kvier kælver senere end 26. mdr. og jersey senere end 24. mdr.

Få inspiration fra din rådgiver og igangsæt nogle handlinger, som kan praktiseres i løbet af den kommende afgræsningssæson. Resultatet vil du kunne se i foråret 2021. Det nytter at gøre noget, da der hurtigt er tjent 4-500 kr. pr. indsat kvie ved at sænke alderen med 1 mdr.

Kælvningsalder Med Spredning Web2
Ann Sensehub