Avlsforeningen Vendsyssel Holstein inviterer til årsmøde og besætningsbesøg

Onsdag den 26. januar 2022 – kl. 10.30 - 14.30

Kl. 10.30 Besætningsbesøg hos Anders Elholm Andersen, Stenisengevej 35, 9382 Tylstrup
- 219 DH-årskøer
- 14.271 kg EKM
- Høj anvendelse af kødkvægs- og kønssorteret sæd
- Foretager skylninger

Kl. 11.45 Middag – Sulsted Kro, Holtevej 10, 9381 Sulsted
(foreningen er vært)

Kl. 12.45 Årsmøde
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning om foreningens virksomhed ved formanden for bestyrelsen
4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse
5. Valg til bestyrelsen/avlsforum (7/4)
6. Valg af revisorer
- På valg er Henrik Mølhus og Christian Andersen
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Overrækkelse af anerkendelser.

Nyt fra Holstein v/Nanna Hammershøj

Kl. 14.30 Afslutning

 

Tilmelding senest torsdag den 20. januar
– tlf. 87 28 20 00 eller [email protected]

Dansk Holstein Logo