Årsmøde og besætningsbesøg 

Torsdag d.1 februar 2024 kl. 10.30 

 

Kl. 10.30 Besætningsbesøg hos
Lars Donskov Hansen, Tylstrup Landevej 84, 9382 Tylstrup
151 årskøer (DH, RDM og Jersey)
11.844 kg EKM
Forholdsvis ung besætning
2 Lely-robotter sat ind april 2020
Driver 155 ha under plov

 

Kl. 11.45 Middag – Tylstrup Kro, Tylstrupvej 36, Tylstrup
(foreningen er vært)
Kl. 12.45 Årsmøde


Dagsorden
1.Valg af dirigent
2.Valg af stemmetællere
3.Beretning om foreningens virksomhed ved formanden for bestyrelsen
4.Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse
5.Intet valg til bestyrelsen/avlsforum i år
6.Valg af revisorer
       På valg er Henrik Mølhus og Christian Andersen
7.Indkomne forslag
8.Eventuelt


Overrækkelse af anerkendelser.


Nyt fra Holstein v/Lasse Kruse Ledet


Kl. 14.30 Afslutning

 


Tilmelding senest fredag den 26. januar
Via dette link: Vendsyssel Holstein Årsmøde