Midt/Øst Holstein inviterer til årsmøde & besætningsbesøg

Tirsdag den 31. Januar 2023

Program
KL. 10.30 Besætningsbesøg hos Jens Erik Østergård Jensen, Houlbjergvej 29A, 8870 Langå

Jens Erik har 167 årskøer som yder 12.031 kg mælk – 471 kg fedt – 404 kg protein – 875 kg fedt + protein. Der bruges en del kønssorteret sæd, med henblik på salg til levebrug. De sidste 12 måneder er der solgt 83 køer + kvier. Der drives 260 ha, på følgende vis:

• 80 ha majs
• 50 ha græs
• 15 ha vinterbyg
• 40 ha vårbyg
• 40 ha hvede
• 28 ha vedvarende græs
• 7 ha brak


KL. 11.45 Middag + årsmøde på Kongensbro Kro, Gl. Kongevej 70, 8643 Ans By

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning v. Jacob Thekildsen
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
4. Valg til bestyrelsen og Dansk Holstein Avlsforum
5. Valg af revisorer
6. Godkendelse af vedtægtsændringer (vedtægter udsendt sammen med invitation)
7. Uddeling af anerkendelser
8. Indkomne forslag (indsendes skriftligt til betyrelsen senest 7 dage før årsmødet)
9. Eventuelt


KL. 14.30 Forventet afslutning


Alle interesseret er meget velkomne


Pris pr. deltager: 200 kr. – trækkes over faktura fra VikingDanmark.


Tilmelding til VikingDanmark senest tirsdag den 24. januar 2023 – tlf. 8728 2000 eller [email protected]