Holstein Fyn inviterer til årsmøde & besætningsbesøg

Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 10.00

 

Kl. 10.00 Besætningsbesøg hos Michael Bay Hansen, Bogøvej 44, 5900 Rudkøbing. (kaffe)
Michael driver en mælkeproduktion med 275 køer og en ydelse på 10035 kg EKM. Reproduktionseffektiviteten ved køerne er 0,26 og ved kvierne 0,22.
Efterfølgende generalforsamling og hædringer hos:

Kl. 11.00 Generalforsamling, Hotel Rudkøbing Skudehavn, Skudehavnen 21, 5900 Rudkøbing - Husk Coronapas
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning om foreningens virke ved formanden
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Valg til bestyrelsen:
På valg er: Inga Rasmussen, Henrik Høj og Jens Bo.
Valg af revisor:
På valg er: Børge Jørgensen
5. Indkommende forslag
6. Overrækkelse af hæder
7. Eventuelt

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 12.45 Kort Nyt fra VikingDanmark v/Avlsrådgiver Jens G. Kristiansen

kl. 13.00 Indlæg ved Torben Nørremark, Danish Crown.
Emnet er ¨Skab værdi i kæden mellem ko og kalv¨.

 

Forslag til dagsordenens pkt. 5, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 9. marts 2022.

Avlsforeningen er vært ved frokosten

 

Tilmelding til VikingDanmark senest fredag den 11. marts 2022 – tlf. 87 28 20 00 eller [email protected]

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Dansk Holstein Logo