Holstein Fyn inviterer til årsmøde & besætningsbesøg

Tirsdag den 24. Januar 2023

Program

Kl. 10.00 Morgenkaffe ved: OTTERUP IDRÆTSCENTER , Stadionvej 50, 5450 Otterup

Kl. 10.30 Generalforsamling
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning om foreningens virke ved formanden
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Valg til bestyrelsen:
På valg er: Jesper Sørensen og Søren Dyssemark.
Valg af revisor:
På valg er: Niels Hansen
5. Indkommende forslag
6. Overrækkelse af hæder
7. Eventuelt

Efterfølgende indlæg ved Avlsrådgiver Jens G. Kristiansen.

Kl. 11.45 Besøgsvært Søren Dyssemark vil fortælle lidt om dagligdagen på bedriften, om avlsstrategien, foderplanen og fremtiden for hans mælkeproduktion.

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Besøg ved Søren Dyssemark, Bårdesøvej 134, 5450 Otterup
Søren driver en mælkeproduktion med 250 årskøer med en ydelse på 12.340 Kg EKM 491 kg fedt og 432 kg Protein. Reproeffektivitet er 0,24 ved køer og 0,41 ved kvier.
Der servers kaffe og kage.

 

Forslag til dagsordenens pkt. 5, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest fredag d. 20. Januar 2023.

Avlsforeningen er vært ved frokosten

Tilmelding til VikingDanmark senest torsdag den 19. Januar 2023 – tlf. 87 28 20 00 eller [email protected]

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen