Avlsforeningen Vestjydens Holstein

Torsdag d. 27. januar 2022

Kl. 09.30 Morgenkaffe på: Vorbasse Kro, Østergade 4, 6623 Vorbasse

Kl. 10.00 Årsmøde
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning om foreningens virke ved formanden
4. Vedtægtsændringer
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af revisor, på valg er Peder Lausten – ønsker ikke genvalg
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
Efterfølgende vil avlsrådgiver Jan Hinrichsen orientere om aktuelt nyt fra Dansk Holstein, uddeling af diplomer og anerkendelser, samt præsentation af eftermiddagens besøgsejendom.

 

Kl. 12.00 Middag (inkl. øl/vand)


Kl. 13.15 Besætningsbesøg hos: Susanne og Jens Ole Nielsen, Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse
270 køer – 12.034 kg EKM – 492 kg fedt – 403 kg protein
Spændende malkekvægsbedrift med en rigtig god produktion.
For at udnytte besætningen bedst, andvendes der en stor andel kødkvæg og kønssorteret sæd.
Forslag til dagsordenens pkt. 8, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 19. januar 2022.

Avlsforeningen er vært ved hele arrangementet.

Tilmelding til VikingDanmark senest fredag d. 21. januar 2022 på tlf. 87 28 20 00 eller [email protected]

Der tages forbehold for gældende coronaregler – Husk Coronapas

Dansk Holstein Logo