CFIT Saved Feed Jersey Farm Palle Bjerregaard, Ullerslev Fyn

Massiv investering i CFIT teknologi

Pressemeddelelse fra VG
VikingGenetics øger sit engagement ved at accelerere investeringerne i indekset for Sparet foder til at inkludere registreringer fra mere end 30.000 køer. Resulterer i mere end 1.300.000+ daglige indtagsregistreringer i 2025.
Som en del af sin forpligtelse til innovativ avl og fremtidsvenligt landbrug, har VikingGenetics’ bestyrelse besluttet at fremskynde investeringen i projektet Cattle Feed Intake System (CFIT), der indsamler data til beregning af Sparet Foder. Målet er at have foderoptagelsesdata for 30.000 køer inden 2025 for de tre store malkeracer - Holstein, Jersey og RDM. VikingGenetics er det eneste firma i verden, der har et indeks for Sparet foder for racerne Jersey og RDM.

Du kan læse meget mere her