Holstein Fyn inviterer til årsmøde & besætningsbesøg

 

Tirsdag den 23. januar 2024 

 

Program

 

Kl. 10.00         Kaffe. Sted: Verninge Forsamlingshus, Fuglekildevej 85, 5690 Tommerup

Kl. 10.30         Generalforsamling

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Beretning om foreningens virke ved formanden
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Valg til bestyrelsen:

              På valg er: Jesper Navne, Anne Grethe Hedegaard og Inga Rasmussen

              Valg af revisor:

              På valg er: Børge Jørgensen

  1. Indkommende forslag
  2. Overrækkelse af hæder
  3. Eventuelt

 

Efterfølgende indlæg ved Avlsrådgiver

 

Kl. 11.45           Besøgsvært Ivan Schmidt Nielsen vil fortælle lidt om dagligdagen på bedriften, om                                                                  avlsstrategien, foderplanen og fremtiden for hans mælkeproduktion.

 

Kl. 12.00         Frokost

 

Kl. 13.00           Besøg hos Ivan Schmidt Nielsen, Solevadvej 35, 5690 Tommerup

                        Ivan driver ejendommen Bredvang. Der er 180 Holstein årskøer på bedrften. Køerne går på dybstrøelse og der er i 2023 indsat malkerobotter. Der køres med reduceret kvieopdræt.

                        Der servers kaffe og kage.

 

 

Forslag til dagsordenens pkt. 5, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest fredag d. 19. Januar 2024.

 

Avlsforeningen er vært ved frokosten

 

Tilmelding er lukket senest torsdag den 18. Januar 2024 – tlf. 87 28 20 00 eller [email protected]

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen