Salmonella

Salmonella Dublin er en meget smitsom sygdom, og derfor omfattet af lovgivning. Derfor er salmonella niveau 2 og 3 besætninger kommet under offentligt tilsyn. Kommer oftest i udbrud hos kalve, men køer der har haft Salmonella, er raske smittebærere og udgør derfor en risiko både ved smitte i besætningen, og ved salg til andre besætninger. Via mælkeprøven fra ydelseskontrol er det muligt at få svar på om de enkelte køer i besætningen udskiller antistoffer for salmonella og dermed er smittebærer. Dette sker ved tilmelding til supplerende test.