Protein

Fedt og protein er historisk set to af de vigtigste analyseparametre i forbindelse med mælkeafregning, primært da disse to komponenter udgør hovedindholdsstofferne i de fleste mejeriprodukter. Resultaterne er derfor af stor betydning ved processtyring på mejeriet. Desuden er fedt og protein vigtig for mælkeproducenten i forbindelse med styring af foder og som datagrundlag for avlsværdital. Analyserne udføres på en Milkoscan.
Med den nyeste FTIR-teknologi måles fedt og protein i mælkeprøverne fra alle malkende køer.