Celletal

Celletallet er et udtryk for det antal somatiske celler, der er i mælken - hvilket igen er et udtryk for koens sundhed i yveret. Mastitis, eller yverbetændelse, fører til lavere mælkeproduktion hos koen, lavere foderudnyttelse og påvirker velvære i negativ retning. Mælkens celletal er en indikator for yversundheden.
Som gennemsnit i en besætning bør tankcelletallet ikke overstige 150.000 celler pr ml. Landbrug & Fødevarer, sektor Kvæg, har sat et mål om maks. 150.000 celler.
Cellerne i mælken består dels afstødte (døde) celler fra yvervævet og dels af hvide blodlegemer. De hvide blodlegemer er koens aktive forsvar mod infektion i yveret. En ko med både skjult og akut yverbetændelse udskiller derfor ekstra mange celler i mælken.