101539 Dryphyt Web

Flydende præparater

Et Bredt sortiment af flydende tilskud, b.la. i form af propylenglycol (MGP), fosfortilskud som Phosphor Bovisal, samt andre flydende energi- og vitamintilskud. Derudover tilbyder vi også Becoplex og Ido-E til injektion.