Undervisnings-materiale

Vi stiller undervisningsmateriale til rådighed udarbejdet af VikingDanmark og LandboUngdom. Formålet med samarbejdet er at udvide kendskabet til kvægavl og reproduktion blandt fremtidige landmænd.