Handelsbetingelser for køb af sæd i VikingDanmark

Handelsbetingelser for køb af sæd i VikingDanmark

Disse handelsbetingelser indeholder oplysninger om dine rettigheder og pligter, når du køber sæd af VikingDanmark.

 

1. Afgivelse af ordre

Afgivelse af ordre sker som udgangspunkt via vores hjemmeside, men kan i særlige tilfælde ske på anden måde. I sidstnævnte tilfælde gælder pkt. 2-7 også for disse ordrer.

Når du har afgivet en varebestilling via vores hjemmeside, vil vores system automatisk sende dig en e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke produkter som er bestilt. Dette automatiske svar er ikke en juridisk bindende ordrebekræftelse, og VikingDanmark har derfor mulighed for at annullere bestillingen som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt, udsolgte varer, udgåede varer og lignende situationer.

Såfremt du har indtastet korrekt e-mailadresse ved køb, vil du modtage en ordrebekræftelse pr. e-mail.

Alle aftaler indgås på dansk.

 

2. Priser

Alle priser vil blive pålagt 25% moms og være i danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

 

3. Betaling

Betaling foregår via din Viking faktura.

 

4. Levering

Levering foregår via sædbilsruterne. Ved bestilling kan du se din aktuelle leveringsdato.
Ved levering af sæd i egen beholder overgår ansvaret til ejer på leveringstidspunktet.

Levering uden for ordinære sædrute kan tilbydes mod tillæg på 999 DDK.

 

5. Fortrydelsesret

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du straks kontakte VikingDanmark og forklare, hvori fejlen eller manglen består. Reklamation kan foretages ved at kontakte VikingDanmark.

Som udgangspunkt ydes du 12 måneders reklamationsret på køb af sæd.

For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.

Lider varen af en fejl eller mangel, vil VikingDanmark forsøge at foretage omlevering, hvis det ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for VikingDanmark.

 

6. Reklamationsret

VikingDanmark påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af indholdet på www.vikingdanmark.dk eller tredjemands brug heraf, hvad enten det skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i indholdet eller andre årsager. VikingDanmark er således i intet tilfælde ansvarlig for tab, direkte såvel som indirekte, som brugere måtte lide ved at anvende de indlagte informationer. Ligeledes kan VikingDanmark ikke gøres ansvarlig for indhold på andre hjemmesider, som www.vikingdanmark.dk har links til.

VikingDanmark påtager sig intet ansvar for opståede arvelige eller smitsomme sygdomme eller defekter, som kan skyldes genetikken i den leverede sæd.

VikingDanmark er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab.

VikingDanmarks ansvar er under alle omstændigheder begrænset beløbsmæssigt, således at erstatning aldrig kan overstige et beløb på 1.000.000 DKK.

 

7. Forbehold og ansvarsfraskrivelse

VikingDanmark tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer, og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer og underleverandører.

 

Er du i tvivl

Kontakt VikingDanmark på tlf.: 8728 2000 eller din avlsrådgiver.

Mandag til torsdag kl. 8.00 – 16.00
Fredag kl. 8.00 – 13.00