Viborg/Skive Holstein inviterer til Årsmøde 2023

Torsdag den 2. februar 2023 kl. 10.15-11.30 hos Bjarne Moustsen, Aalborgvej 131, 8800 Viborg

 

Program

kl. 10.15-11.30 hos Bjarne Moustsen, Aalborgvej 131, 8800 Viborg

165 årskøer – 12.808 kg EKM
Gennemsnit NTM: Køer: 6 og kvier: 15

Bjarne vil på staldgangen fortælle om, hvordan de driver bedriften, og hvilke tanker der ligger bag, samt hvad fremtiden bringer.

 

Kl. 11.45 Årsmøde i Overlund Hallen, Toftegårdsvej 8, 8800 Viborg
– Middag (foreningen er vært)

 

Efter middagen:
Dagsorden
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Valg til bestyrelsen og Dansk Holstein Avlsforum
5. Valg af revisor
6. Uddeling af anerkendelser
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Efter mødet vil det være muligt at komme med indspil og ideer til avlsforeningen.

Slutteligt et fagligt indlæg: Aktuelt nyt fra avlen v/Thomas Lind

 

Mødet forventes afsluttet ca. kl. 14.00

Indkomne forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest fredag den 27. januar 2023.

 

Tilmelding til VikingDanmark senest fredag den 27. januar 2023
tlf. 8728 2000 eller [email protected]