Program

Kl. 09.30                    Morgenkaffe på: Darum Kultur- og Fritidscenter Nørrebyvej 16, A, 6740 Bramming

Kl. 10.00                    Årsmøde

                Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Beretning om foreningens virke ved formanden
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  5. Valg af revisor, på valg er Svend Erik Madsen.
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

 

Efterfølgende vil avlsrådgiver Jens Kristiansen orientere om aktuelt nyt fra Dansk Holstein, uddeling af diplomer og anerkendelser.

 

11.30 Anders Harck vil fortælle om hvad der sker i sektorbestyrelsen for økonomi og virksomhedsledelse og fortælle om sin ejendom.

Kl. 12.00                    Middag (inkl. øl/vand)

Kl. 13.15                    Besætningsbesøg hos: Anders Harck, Solbjergvej 64, 6731 Tjæreborg

                                 355 køer – 12.378 kg EKM – 476 kg fedt – 444 kg protein

Spændende malkekvægsbedrift med en rigtig god produktion.

For at udnytte besætningen bedst, andvendes der en stor andel kødkvæg og kønssorteret sæd.

                                

 

Forslag til dagsordenens pkt. 6, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 31. januar 2024.

 

Avlsforeningen er vært ved hele arrangementet.

                    

Tilmeld senest fredag d. 31. januar 2024 (OBS Tilmelding er lukket)  på tlf. 87 28 20 00 eller [email protected]