Viking inviterer medlemmer og ansatte til staldmøde i kreds 16, 17 og 28

Onsdag den 22. marts 2023, hos Niels Dalsgaard Sørensen, Hestbækvej 121, 9640 Farsø

Viking inviterer medlemmer og ansatte til staldmøde i kreds 16, 17 og 28.

Onsdag den 22. marts 2023 kl. 10.15 – 13.00
hos Niels Dalsgaard Sørensen, Hestbækvej 121, 9640 Farsø

Niels driver et kvægbrug med 250 årskøer og har i efteråret 2022 taget en ny velfærdsstald i brug. Den indeholder 50 sengebåse og et dybstrøelsesareal. Alle køer går i denne stald i opstartsperioden efter kælvning.

Mødet starter med kaffe og rundstykker og slutter med sandwich, øl og vand.
Efter kaffe er der rundvisning, hvor Niels fortæller om den daglige drift.
Efter rundvisningen vil der være tre indlæg fra Viking med aktuelle temaer.

Program
Nyt fra Viking - den daglige drift og udviklingsområder
Klovrådgivning - et nyt rådgivningsområde i Viking
Nyt om udvikling af SenseHub og separationslåger. Begge dele er monteret på ejendommen

Tilmelding
Senest mandag den 20. marts 2023 på Vikingdanmark.dk - KLIK HER eller din inseminør

Venlig hilsen
Helle Gade, Gunnar Bach, Ole Kærgård,
Henning Jensen og Kristian Dahl