Aktivitetsudvalg RDM Nord inviterer til vinterarrangement

Tirsdag den 1. marts 2022

Kl. 10.00 Årla i Hobro, Skivevej 41, 9500 Hobro
Kaffe og rundstykker og efterfølgende rundvisning

Kl. 11.45 Vi kører til Theatercafeen, Theatertorvet 1, 9500 Hobro

Kl. 12.00 Valg til RDM Forum. Der skal vælges 8 personer i RDM Nord for en 3. årig periode

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.00 Hædring af 100.000 kg´s køer

Kl. 13.30 Indlæg v/RDM-sekretær Søren Johannesen, VikingDanmark
Emne: ”Nyt fra RDM”

Kl. 14.15 Afslutning og kaffe

 

Pris: 100,00 pr. person (trækkes på faktura fra VikingDanmark)

Tilmelding til VikingDanmark senest fredag den 25. februar 2022
– tlf. 87282000 eller [email protected]

 

Venlig hilsen
Ulla Hornshøj / Terkel Frandsen / Kristina V. Brødbæk

RDM UDEN TEKST Vektoriseret Mindre Til Web 02 01