RDM, Viking og Østlige Øers Aktivitetsudvalg inviterer til årsmøde på VKST, Sorø, og aftenfest på Glostrup Park Hotel A/S, Glostrup.

Vi har prøvet det tidligere, de som har valgt at tage en overnatning fra torsdag til fredag på hotellet i Glostrup, skal køre til VKST, Sorø, for at få morgenmad. I området er der mange muligheder for overnatning.
På VKST afholdes den faglige del af årsmødet. Ledsagerne har mulighed for at opleve Claus Holm kendt som den elskelige og passionerede tv-kok på nærmeste hold med foredraget: ”Mit livs vigtigste opskrift”. I 2018 var Claus Holm tæt på at miste livet på grund af overvægt og usund livsstil med for meget fart på.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Beretning om foreningens virksomhed og racens forhold
  • Eventuelt

 

Assendrup Med Bestyrelse
En regnvåd ko og bestyrelsen på Assendrup glæder sig til årsmødet og håber på bedre vejr, end da dette billede blev taget

Besøgsværten ved RDM Årsmødet 2021 er Assendrup Hovedgaard. Assendrup er ejet af Grut-Hansens Legatstiftelse og er en ejendom med 300 RDM-køer og 300 ha jord.

Grut-Hansens Legatstiftelse er grundlagt med baggrund i testamentet efter proprietær Charles Grut-Hansen. Han testamenterede sin ejendom ”Kollekolle” med RDM-besætning til det daværende ”Sjællands Stifts Kvægopdrætterforening” nu kaldet Østlige Øers RDM-forening. Ejendommen ”Kollekolle” blev i 1965 solgt til kursusvirksomhed og i samme omgang købte man Assendrup Hovedgaard.

Charles Grut-Hansen var meget optaget af kvægavl, og det var med udgangspunkt i Ryslingestammen, at han skabte en elitebesætning. Assendrups besætning er også i dag en avlsmæssigt stærk besætning, med stor skylleaktivitet og der sælges løbende tyre til Viking. Mest kendte tyre i nyere tid er nok R Haslev, VR Crone, VR Bebob, VR Smartie, VR Hagi, VR Lance, VR Liga, og VR Feritus.

Gårdspladsen På Assendrup
Assendrup Hovedgaard

Program
Fredag den 17. september
Kl. 08.15          Viking byder velkommen med brunch på VKST, Sorø
Kl. 09.30          Fagligt møde
Kl. 09.30          Ledsagerarrangement: Foredrag v/Claus Holm med emnet: "Mit livs vigtigste opskrift"
Kl. 11.45          Afgang - besætningsbesøg hos Grut Hansens Legatstiftelse, Assendrup Hovedgaard
Kl. 16.30          Ankomst og indkvartering på Glostrup Park Hotel A/S
Kl. 18.30          Festmiddag med uddeling af hædersbevisninger efterfulgt af musik og dans
Kl. ca. 01.00    Afslutning med natmad

Lørdag den 18. september
Kl. 07.00-10.00     Morgenbuffet

Samling Af Hovedsponsorer (1)