Viking inviterer medlemmer og ansatte til staldmøde i kreds 16, 17 og 28

Tirsdag den 13. juni 2023 kl. 10.15 hos Niels Dalsgaard Sørensen, Hestbækvej 121, 9640 Farsø

Viking inviterer medlemmer og ansatte til staldmøde i kreds 16, 17 og 28.

Tirsdag den 13. juni 2023 kl. 10.15 – 13.00hos Niels Dalsgaard Sørensen, Hestbækvej 121, 9640 Farsø

Niels driver et kvægbrug der det seneste år har øget koantallet fra 220 til nu 260 årskøer, ved tillæg af eget opdræt. I efteråret 2022 blev en ny velfærdsstald taget i brug, der indeholder 50 sengebåse og et dybstrøelsesareal. Alle køer går i denne stald i opstartsperioden efter kælvning. Mødet begynder med kaffe og rundstykker og slutter med sandwich, øl og vand. Efter kaffe er der rundvisning, hvor Niels fortæller om den daglige drift. Efter rundvisningen vil der være tre indlæg fra Viking med aktuelle temaer.

Program

Nyt fra Viking - den daglige drift ogudviklingsområder
Klovrådgivning - et nyt rådgivningsområde i Viking
Nyt om udvikling af SenseHub og separationslåger. Begge dele er monteret på ejendommen

Tilmeld dig her - Senest torsdag den 8. juni 2023 eller din inseminør

Venlig hilsen

Helle Gade, Gunnar Bach, Ole Kærgård, Henning Jensen og Kristian Dahl