Holstein Sønderjylland årsmøde 2024 

 

Torsdag d. 1. februar 2024
Kl. 9.30 v/ Rødding Centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding

 

Program

Kl. 09.30                  Morgenkaffe i Rødding Centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding

Kl. 10.00                  Beretning – regnskab og spørgsmål

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Beretning om foreningens virke ved formand og sekretær
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  5. Valg af revisor, på valg er Carsten Port
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

 

Efterfølgende vil avlsrådgiver Jan Hinrichsen orientere om aktuelt nyt fra Dansk Holstein, uddeling af diplomer og anerkendelser.

                                                                

Kl. 11.30    Besøgsvært Thomas Hansen vil fortælle om sin ejendom, hvor målet er at skabe den bedst mulige økonomi på bedriften. Desuden vil hustru Malene Hansen, Sagro fortælle om Bjørnekær´s klima og ESG rapport som hun har gennemført.

 

Kl. 12.00                  Middag (inkl. øl/vand)                 

                                

Kl. 13.15                  Besætningsbesøg hos: Thomas Hansen, Bjørnekjær, Lintrupvej 51, 6630 Rødding

 406 køer – 12.297 kg EKM – 501 kg fedt – 422 kg protein

Spændende malkekvægsbedrift med en rigtig god produktion og C-fit kameraer.

For at opnå den bedst mulige avlsfremgang, anvendes primært kønssorteret sæd til de bedste dyr og kødkvægssæd til de avlsmæssigt ringeste.

 

Forslag til dagsordenens pkt. 6, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 25. januar 2024.

 

Avlsforeningen er vært ved hele arrangementet.

 

Tilmeld dig her til VikingDanmark senest fredag d. 26. januar 2024  eller  tlf. 87 28 20 00,  [email protected]