”Årsmøde” - og lokal generalforsamling afholdes


Torsdag den 25. januar 2024 kl. 10.00
Kl. 10.00 hos Søren Serup, Thissingvej 7, Redsted, 7970 Redsted Mors

Her skal vi se et veldrevet kvægbrug med i dag 243 Holstein køer med 12.851 kg EKM mælk 4,09% fedt – 513 kg fedt – 3,59% protein – 450 kg protein – 963 kg F+P.

Familien har alle årene haft avlsinteresse, så der er skyllet nogle dyr de seneste år, samt tidligere solgt tyre. Der er også udstillet på de lokale dyrskuer. Flere køer har nået livsydelseskravene. Der malkes i dag med 4 A3 Lely mælkerobotter. Der bruges en del kødkvæg og kønssorteret sæd. De har gentestet alle kviekalve siden 2022.
Efter besøget kører vi til Vildsund Strand, hvor foreningen er vært ved middagen.

Kl. ca. 12.45 starter vores generalforsamling med flg. dagsorden:
1. Valg af stemmetællere og dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed og årets opgaver ved formanden.
3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
4. Valg til bestyrelsen (afholdes i lige år – altså ikke i år).
5. Valg af 2 revisorer. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen – 1 pr. år.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Herefter vil der blive gennemgang af årets lokale ydelses- og kåringsresultater, samt øvrige flotte avlsbedrifter. Ligeledes vil vi fejre alle de lokale 100.000/10.000/150.000 og 200.000 kg’s køer. Der vil også blive omtalt aktuelt nyt fra Holstein-avlen herhjemme, og de fremtidsidéer der er.


Der afsluttes ca. kl. 14.30


Tilmeld dig her senest mandag den 22. januar 2024
Ved udfordringer med linket, kan tilmeldingen ske på tlf. 87 28 20 00 eller [email protected]

 


Venlig hilsen
Mette Iversen / Palle J. Larsen