Årsmøde og besætningsbesøg for Himmerland Holstein 

 


Tirsdag den 30. januar 2024 kl. 10.00

v/Peter Niss, Mosbækvej 44, Skivum, 9240 Nibe


Kl. 10.00 Besætningsbesøg hos Peter Niss, Mosbækvej 44, Skivum, 9240 Nibe
- 372 DH-årskøer
- 12.660 kg EKM
- Stald og malkestald fra 2007 – renoveret i 2018
- 2 x 14 side by side malkestald - DeLaval
- Driver 250 Ha – primært grovfoder

 

Kl. 12.00 Middag – Messecenter Vesthimmerland, Messevej 1, 9600 Aars
(foreningen er vært)

Kl. 13.00 Årsmøde


Dagsorden
1.Valg af dirigent
2.Valg af stemmetællere
3.Beretning om foreningens virksomhed ved formanden for bestyrelsen
4.Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse
5.Intet valg til bestyrelsen/avlsforum i år
6.Valg af 2 revisorer (vælges 1 år ad gangen)
- På valg er Niels Hald og Niels J. Kristensen
7.Indkomne forslag
8.Eventuelt

Overrækkelse af anerkendelser.
Nyt fra Holstein v/Mathias Hejlskov

Kl. 15.00 Afslutning

 


Tilmelding senest onsdag den 24. januar
via dette link: Himmerland Holstein Årsmøde 2024