Dansk Holstein Himmerland inviterer til Årsmøde og besætningsbesøg

Torsdag den 2. februar 2023 kl. 10.00

Program

Kl. 10.00 Besætningsbesøg hos Andreas Vestergaard, Søndermarksvej 30, Hobro
- 384 DH-årskøer
- 14.178 kg EKM
- Udvidet fra 200 til 400 køer igennem de sidste 3 år
- Bygget ny stald til nykælvere i foråret 2022
- Driver 285 Ha

Kl. 12.00 Middag – Volstrup Golfcenter, Rosbjergvej 5, Hobro
(foreningen er vært)

Kl. 13.00 Årsmøde
Dagsordenp
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning om foreningens virksomhed ved formanden for bestyrelsen
4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse
5. Valg til bestyrelsen/avlsforum (10/10) – vælges for 2 år
6. Valg af 2 revisorer (vælges 1 år ad gangen)
- På valg er Niels Hald og Niels J. Kristensen
7. Indkomne forslag (se bilag)
8. Eventuelt

Overrækkelse af anerkendelser.

Nyt fra Holstein v/Nanna Hammershøj

Kl. 15.00 Afslutning

 

Tilmelding senest fredag den 27. januar
tlf. 8728 2000 eller [email protected]