Dansk Jersey Avlsforum

Tirsdag d. 28 november 2023 kl. 10.00

Hermed indbydes til møde i Dansk Jerseys Avlsforum


Tirsdag d. 28. november 2023, kl. 10.00
Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens


Program:
Kl. 9.30 Kaffe
Kl. 10.00 Avlsforum, Velkomst
Kl. 10.10 Ordinært Avlsforum møde

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning ved formand Bent Olesen samt kort nyt ved racekoordinatorer Anna Thordahl og Peter Larson
4. Indkomne forslag (indsendes senest 5 dage før mødet)
5. Eventuelt

Kl. 12.00 Frokost
Kl. 12.45 Gruppe arbejde. Forventninger til Dansk Jersey, Avlsforum i fremtiden, Avlsforums opgaver/ansvar og størrelse.
Kl. 14.15 Forventet afslutning

Tilmelding senest onsdag d. 22. november 

 


Med venlig hilsen
Dansk Jersey