Hero Vikingnyt1 2022

Nyt blad til dig

I bladet går vi tæt på malkeorganer og ser nærmere på sammenhængen mellem ydelse og yver. Som altid finder du også mange andre spændende historier lige fra stuehus til staldgang.

TÆT PÅ MALKEORGANER

Yver og ydelse hænger sammen. Hvis yveret sidder, som det skal, kan robotter eller maskiner i malkestalden fylde tanken. Gør yveret ikke det, bliver der bøvl, og måske strømmer der endda mindre mælk fra ko til tank. Der er derfor al mulig grund til at zoome ind på koens malkeorganer, hvilket vi gør i denne udgave af Vikingnyt.

I bladet kan du bl.a. læse om:

 

Genomisk test er et vigtigt værktøj på Sydgården
Ewald Kusk Kristensen bruger genomisk test til at få optimale malkeorganer på sine køer.

 

– Vi skal løfte i flok
Vikingnyt har besøgt den nytiltrådte næstformand
til en snak om Viking. Og lad det være sagt med det
samme, vi kommer ikke uden om andelstanken.

 

VR Helton og kernen af RDM
Martin Jørgensen har indledt en transformation.
Fremover nøjes han med en lille gruppe af ren RDM.